Autocall

DDB AC No bolag Mån PM 4154

Marknadskurs 17,06%
Långsiktig kurs 23,21%
Nivå Underliggande 23,21%
Utbetalda kuponger 10,40%
2021-06-23
2026-06-23
Inlösenbarriär 90 %
Kupongbarriär 80 %
Riskbarriär 60 %

Underliggande

SWEDBANK A ORD 44,27%
Startkurs 152,21
Inlösenbarriär 136,99
Kupongbarriär 121,77
Riskbarriär 91,33
Justerad kurs 219,60
Justerad utveckling (%) 44,27%
Underliggande Exponering 0,18%
SSAB A ORD 37,29%
Startkurs 44,20
Inlösenbarriär 39,78
Kupongbarriär 35,36
Riskbarriär 26,52
Justerad kurs 60,68
Justerad utveckling (%) 37,29%
Underliggande Exponering -0,26%
AUTOLIV GDR 28,87%
Startkurs 895,00
Inlösenbarriär 805,50
Kupongbarriär 716,00
Riskbarriär 537,00
Justerad kurs 1153,40
Justerad utveckling (%) 28,87%
Underliggande Exponering -0,28%
Nokian Renkaat OYJ -76,72%
Startkurs 34,03
Inlösenbarriär 30,63
Kupongbarriär 27,22
Riskbarriär 20,42
Justerad kurs 7,92
Justerad utveckling (%) -76,72%
Underliggande Exponering 21,52%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0014782512
Status Aktiv
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2021-06-23
Startdag 2021-06-04
Närmast kommande observation 2024-08-05
Sista observationsdag 2026-06-04
Återbetalningsdag 2026-06-23
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,07

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 1,3%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2021-07-05 2021-07-23 1,3% Ja Nej link
2021-08-04 2021-08-23 1,3% Ja Nej link
2021-09-06 2021-09-23 1,3% Ja Nej link
2021-10-04 2021-10-25 1,3% Ja Nej link
2021-11-04 2021-11-23 1,3% Ja Nej link
2021-12-06 2021-12-23 1,3% Ja Nej link
2022-01-04 2022-01-24 1,3% Ja Nej link
2022-02-04 2022-02-23 1,3% Ja Nej link
2022-03-04 2022-03-23 1,3% Nej Nej link
2022-04-04 2022-04-25 2,6% Nej Nej link
2022-05-04 2022-05-23 3,9% Nej Nej link
2022-06-07 2022-06-23 5,2% Nej Nej link
2022-07-04 2022-07-25 6,5% Nej Nej link
2022-08-04 2022-08-23 7,8% Nej Nej link
2022-09-05 2022-09-23 9,1% Nej Nej link
2022-10-04 2022-10-24 10,4% Nej Nej link
2022-11-04 2022-11-23 11,7% Nej Nej link
2022-12-05 2022-12-23 13% 90% Nej Nej link
2023-01-04 2023-01-23 14,3% 90% Nej Nej link
2023-02-06 2023-02-23 15,6% Nej Nej link
2023-03-06 2023-03-23 16,9% Nej Nej link
2023-04-04 2023-04-24 18,2% Nej Nej link
2023-05-04 2023-05-23 19,5% Nej Nej link
2023-06-05 2023-06-26 20,8% Nej Nej link
2023-07-04 2023-07-24 22,1% Nej Nej link
2023-08-04 2023-08-23 23,4% Nej Nej link
2023-09-04 2023-09-25 24,7% Nej Nej link
2023-10-04 2023-10-23 26% 90% Nej Nej link
2023-11-06 2023-11-23 27,3% 90% Nej Nej link
2023-12-04 2023-12-27 28,6% 90% Nej Nej link
2024-01-04 2024-01-23 29,9% 90% Nej Nej link
2024-02-05 2024-02-23 31,2% 90% Nej Nej link
2024-03-04 2024-03-25 32,5% 90% Nej Nej link
2024-04-04 2024-04-23 33,8% 90% Nej Nej link
2024-05-06 2024-05-23 35,1% 90% Nej Nej link
2024-06-04 2024-06-24 36,4% 90% Nej Nej link
2024-07-04 2024-07-23 37,7% 90% Nej Nej link
2024-08-05 2024-08-23 39% 90%
2024-09-04 2024-09-23 1,3% 90%
2024-10-04 2024-10-23 1,3% 90%
2024-11-04 2024-11-25 1,3% 90%
2024-12-04 2024-12-23 1,3% 90%
2025-01-07 2025-01-23 1,3% 90%
2025-02-04 2025-02-24 1,3% 90%
2025-03-04 2025-03-24 1,3% 90%
2025-04-04 2025-04-23 1,3% 90%
2025-05-05 2025-05-23 1,3% 90%
2025-06-04 2025-06-23 1,3% 90%
2025-07-04 2025-07-23 1,3% 90%
2025-08-04 2025-08-25 1,3% 90%
2025-09-04 2025-09-23 1,3% 90%
2025-10-06 2025-10-23 1,3% 90%
2025-11-04 2025-11-24 1,3% 90%
2025-12-04 2025-12-23 1,3% 90%
2026-01-05 2026-01-23 1,3% 90%
2026-02-04 2026-02-23 1,3% 90%
2026-03-04 2026-03-23 1,3% 90%
2026-04-07 2026-04-23 1,3% 90%
2026-05-04 2026-05-25 1,3% 90%
2026-06-04 2026-06-23 1,3% 90%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.