Autocall

CS AC USA Infra Combo 4040

Marknadskurs 119,00%
Långsiktig kurs 119,00%
Nivå Underliggande 99,98%
2021-02-10
2026-02-04
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär 60%

Underliggande

EAGLE MATERIALS INC 26,97%
Startkurs 113,98
Inlösenbarriär 102,58
Kupongbarriär 68,39
Riskbarriär 68,39
Justerad kurs 144,72
Justerad utveckling (%) 26,97%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 23,32%
Startkurs 310,00
Inlösenbarriär 279,00
Kupongbarriär 186,00
Riskbarriär 186,00
Justerad kurs 382,30
Justerad utveckling (%) 23,32%
GRANITE CONSTRUCTION INC 8,31%
Startkurs 33,22
Inlösenbarriär 29,90
Kupongbarriär 19,93
Riskbarriär 19,93
Justerad kurs 35,98
Justerad utveckling (%) 8,31%
SKANSKA B ORD -0,02%
Startkurs 224,64
Inlösenbarriär 202,18
Kupongbarriär 134,79
Riskbarriär 134,79
Justerad kurs 224,60
Justerad utveckling (%) -0,02%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0015221692
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-24 13:47:03
Emissionsdag 2021-02-10
Startdag 2021-01-21
Sista observationsdag 2026-01-21
Återbetalningsdag 2026-02-04
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 19%
Kupong 7%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Kup.bet Inlöst
2022-01-21 2022-02-04 7% 19% Nej Ja link
2023-01-23 2023-02-10 7% 38%
2024-01-22 2024-02-12 7% 57%
2025-01-21 2025-02-10 7% 76%
2026-01-21 2026-02-04 7% 95%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 5,44% (1,09%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.