Kapitalskyddad obl.

CACIB AO Energiomställning 4055

Marknadskurs 86,39%
Långsiktig kurs 98,21%
Nivå Underliggande 108,21%
2021-01-13
2026-01-13

Underliggande

SCHNEIDER SA ORD 39,97%
Vikt 12,50%
Startkurs 117,35
Justerad kurs 164,26
Justerad utveckling (%) 39,97%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 30,31%
Vikt 12,50%
Startkurs 6,12
Justerad kurs 7,98
Justerad utveckling (%) 30,31%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Legrand SA 23,34%
Vikt 12,50%
Startkurs 72,74
Justerad kurs 89,72
Justerad utveckling (%) 23,34%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
NATIONAL GRID ORD 21,02%
Vikt 12,50%
Startkurs 867,60
Justerad kurs 1050,00
Justerad utveckling (%) 21,02%
Slutlig utveckling (%) 21,02%
Edison International 9,64%
Vikt 12,50%
Startkurs 62,54
Justerad kurs 68,57
Justerad utveckling (%) 9,64%
Slutlig utveckling (%) 9,64%
Red Electrica Corp SA -2,56%
Vikt 12,50%
Startkurs 16,62
Justerad kurs 16,19
Justerad utveckling (%) -2,56%
Slutlig utveckling (%) -2,56%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD -24,94%
Vikt 12,50%
Startkurs 266,60
Justerad kurs 200,10
Justerad utveckling (%) -24,94%
Slutlig utveckling (%) -24,94%
Enel SpA -25,69%
Vikt 12,50%
Startkurs 8,16
Justerad kurs 6,06
Justerad utveckling (%) -25,69%
Slutlig utveckling (%) -25,69%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0015243852
Status Aktiv
Emittent CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-06-09 02:00:00
Emissionsdag 2021-01-13
Startdag 2020-12-18
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-12-18
Återbetalningsdag 2026-01-13
Genomsnitt start 2024-12-18
Genomsnitt slut 2025-12-18
Löptid 5 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 4,25% (0,85%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.