Autocall

DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4275

Marknadskurs 25,02%
Långsiktig kurs 35,10%
Nivå Underliggande 35,10%
2021-12-16
2026-12-16
Inlösenbarriär 75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär 50%

Underliggande

SKF B ORD - 18,92%
Startkurs 218,00
Inlösenbarriär 163,50
Kupongbarriär 163,50
Riskbarriär 109,00
Justerad kurs 176,75
Justerad utveckling (%) - 18,92%
Underliggande Exponering 1,01%
ELECTROLUX B ORD - 47,39%
Startkurs 209,10
Inlösenbarriär 156,83
Kupongbarriär 156,83
Riskbarriär 104,55
Justerad kurs 110,00
Justerad utveckling (%) - 47,39%
Underliggande Exponering 6,49%
Dometic Group AB - 48,53%
Startkurs 131,95
Inlösenbarriär 98,96
Kupongbarriär 98,96
Riskbarriär 65,98
Justerad kurs 67,92
Justerad utveckling (%) - 48,53%
Underliggande Exponering 6,04%
JM - 65,00%
Startkurs 413,70
Inlösenbarriär 310,28
Kupongbarriär 310,28
Riskbarriär 206,85
Justerad kurs 144,80
Justerad utveckling (%) - 65,00%
Underliggande Exponering 21,21%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0015661558
Status Aktiv
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-09-28 02:00:00
Emissionsdag 2021-12-16
Startdag 2021-11-25
Närmast kommande observation 2023-11-27
Sista observationsdag 2026-11-25
Återbetalningsdag 2026-12-16
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,21

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 12,6%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2022-11-25 2022-12-16 12,6% Nej Nej link
2023-05-25 2023-06-16 18,9% 75% Nej Nej link
2023-11-27 2023-12-18 25,2%
2024-05-27 2024-06-17 6,3% 75%
2024-11-25 2024-12-16 6,3% 75%
2025-05-26 2025-06-16 6,3% 75%
2025-11-25 2025-12-16 6,3% 75%
2026-05-25 2026-06-16 6,3% 75%
2026-11-25 2026-12-16 6,3% 75%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 4,58% (0,91%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.