Autocall

DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4379

Marknadskurs 92,62%
Långsiktig kurs 113,70%
Nivå Underliggande 92,61%
2022-01-13
2027-01-13
Inlösenbarriär 75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär 50%

Underliggande

SSAB A ORD 10,50%
Startkurs 52,58
Inlösenbarriär 39,44
Kupongbarriär 39,44
Riskbarriär 26,29
Justerad kurs 58,10
Justerad utveckling (%) 10,50%
STORA ENSO R OYJ 6,21%
Startkurs 16,12
Inlösenbarriär 12,09
Kupongbarriär 12,09
Riskbarriär 8,06
Justerad kurs 17,12
Justerad utveckling (%) 6,21%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD -7,01%
Startkurs 198,30
Inlösenbarriär 148,73
Kupongbarriär 148,73
Riskbarriär 99,15
Justerad kurs 184,40
Justerad utveckling (%) -7,01%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B -7,39%
Startkurs 24100,00
Inlösenbarriär 18075,00
Kupongbarriär 18075,00
Riskbarriär 12050,00
Justerad kurs 22320,00
Justerad utveckling (%) -7,39%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0015661715
Status Aktiv
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 15:24:15
Emissionsdag 2022-01-13
Startdag 2022-01-03
Sista observationsdag 2027-01-03
Återbetalningsdag 2027-01-13
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,38

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 6,8%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2022-07-04 2022-07-13 6,8%
2023-01-03 2023-01-13 6,8%
2023-07-03 2023-07-13 6,8%
2024-01-03 2024-01-15 6,8%
2024-07-03 2024-07-15 6,8%
2025-01-03 2025-01-13 6,8%
2025-07-03 2025-07-14 6,8%
2026-01-05 2026-01-13 6,8%
2026-07-03 2026-07-13 6,8%
2027-01-04 2027-01-13 6,8%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats
Arrangörsarvode 5% (1%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.