Autocall

GS AC No bolag Combo 85% skydd 4264

Marknadskurs 82,60%
Långsiktig kurs 100,00%
Nivå Underliggande 71,79%
2021-12-16
2029-12-17
Inlösenbarriär 100 %
Kupongbarriär 80 %
Riskbarriär 70 %

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 62,39%
Startkurs 1032,40
Inlösenbarriär 1032,40
Kupongbarriär 825,92
Riskbarriär 722,68
Justerad kurs 1676,50
Justerad utveckling (%) 62,39%
Underliggande Exponering -0,55%
SWEDBANK A ORD 15,16%
Startkurs 190,69
Inlösenbarriär 190,69
Kupongbarriär 152,55
Riskbarriär 133,48
Justerad kurs 219,60
Justerad utveckling (%) 15,16%
Underliggande Exponering 7,19%
TELENOR -12,36%
Startkurs 140,35
Inlösenbarriär 140,35
Kupongbarriär 112,28
Riskbarriär 98,25
Justerad kurs 123,00
Justerad utveckling (%) -12,36%
Underliggande Exponering 37,74%
MAERSKB_DC + 2*SVITZER_GROUP (with history) (with -28,31%
Startkurs 15900,62
Inlösenbarriär 15900,62
Kupongbarriär 12720,49
Riskbarriär 11130,43
Justerad kurs 11399,00
Justerad utveckling (%) -28,31%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0016277107
Status Aktiv
Emittent Goldman Sachs International
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2021-12-16
Startdag 2021-11-25
Närmast kommande observation 2024-11-25
Sista observationsdag 2029-11-26
Återbetalningsdag 2029-12-17
Löptid Max 8 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 85%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 10%
Kupong 2%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2022-11-25 2022-12-16 2% 10% 100% Nej Nej link
2023-11-27 2023-12-18 2% 20% 100% Nej Nej link
2024-11-25 2024-12-16 2% 30% 100%
2025-11-25 2025-12-16 2% 40% 100%
2026-11-25 2026-12-16 2% 50% 100%
2027-11-25 2027-12-16 2% 60% 100%
2028-11-27 2028-12-18 2% 70% 100%
2029-11-26 2029-12-17 2% 80% 100%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under löptiden.
  • En kupong betalas ut givet att ingen underliggande tillgång har fallit under kupongbarriären vid en avstämningsdag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.