Autocall

BNP AC Sv Bolag Mån 4556

Marknadskurs 122,37%
Långsiktig kurs 131,44%
Nivå Underliggande 99,41%
2022-07-27
2027-07-22
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 90%
Riskbarriär 60%

Underliggande

NORDEA BANK AB 18,65%
Startkurs 94,95
Inlösenbarriär 85,46
Kupongbarriär 85,46
Riskbarriär 56,97
Justerad kurs 112,66
Justerad utveckling (%) 18,65%
BOLIDEN 15,06%
Startkurs 316,52
Inlösenbarriär 284,87
Kupongbarriär 284,87
Riskbarriär 189,91
Justerad kurs 364,20
Justerad utveckling (%) 15,06%
GETINGE B ORD 2,85%
Startkurs 245,60
Inlösenbarriär 221,04
Kupongbarriär 221,04
Riskbarriär 147,36
Justerad kurs 252,60
Justerad utveckling (%) 2,85%
ELECTROLUX B ORD -0,87%
Startkurs 146,52
Inlösenbarriär 131,87
Kupongbarriär 131,87
Riskbarriär 87,91
Justerad kurs 145,25
Justerad utveckling (%) -0,87%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0018168882
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-06-07 02:00:00
Emissionsdag 2022-07-27
Startdag 2022-07-08
Närmast kommande observation 2023-07-10
Sista observationsdag 2027-07-08
Återbetalningsdag 2027-07-22
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,17

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 0%
Kupong 31,44%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2023-07-10 2023-07-27 31,44%
2023-08-08 2023-08-28 2,62%
2023-09-08 2023-09-27 2,62%
2023-10-09 2023-10-27 2,62%
2023-11-08 2023-11-27 2,62%
2023-12-08 2023-12-27 2,62%
2024-01-08 2024-01-29 2,62%
2024-02-08 2024-02-27 2,62%
2024-03-08 2024-03-27 2,62%
2024-04-08 2024-04-29 2,62%
2024-05-08 2024-05-27 2,62%
2024-06-10 2024-06-27 2,62% 90%
2024-07-08 2024-07-29 2,62% 90%
2024-08-08 2024-08-27 2,62% 90%
2024-09-09 2024-09-27 2,62% 90%
2024-10-08 2024-10-28 2,62% 90%
2024-11-08 2024-11-27 2,62% 90%
2024-12-09 2024-12-27 2,62% 90%
2025-01-08 2025-01-27 2,62% 90%
2025-02-10 2025-02-27 2,62% 90%
2025-03-10 2025-03-27 2,62% 90%
2025-04-08 2025-04-28 2,62% 90%
2025-05-08 2025-05-27 2,62% 90%
2025-06-09 2025-06-27 2,62% 90%
2025-07-08 2025-07-28 2,62% 90%
2025-08-08 2025-08-27 2,62% 90%
2025-09-08 2025-09-29 2,62% 90%
2025-10-08 2025-10-27 2,62% 90%
2025-11-10 2025-11-27 2,62% 90%
2025-12-08 2025-12-29 2,62% 90%
2026-01-08 2026-01-27 2,62% 90%
2026-02-09 2026-02-27 2,62% 90%
2026-03-09 2026-03-27 2,62% 90%
2026-04-08 2026-04-27 2,62% 90%
2026-05-08 2026-05-27 2,62% 90%
2026-06-08 2026-06-29 2,62% 90%
2026-07-08 2026-07-27 2,62% 90%
2026-08-10 2026-08-27 2,62% 90%
2026-09-08 2026-09-28 2,62% 90%
2026-10-08 2026-10-27 2,62% 90%
2026-11-09 2026-11-27 2,62% 90%
2026-12-08 2026-12-28 2,62% 90%
2027-01-08 2027-01-27 2,62% 90%
2027-02-08 2027-03-01 2,62% 90%
2027-03-08 2027-03-30 2,62% 90%
2027-04-08 2027-04-27 2,62% 90%
2027-05-10 2027-05-27 2,62% 90%
2027-06-08 2027-06-28 2,62% 90%
2027-07-08 2027-07-22 2,62% 90%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 5,3% (1,06%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.