Kapitalskyddad obl.

CS AIO Global Trygghet 4703

Marknadskurs 109,24%
Långsiktig kurs 117,17%
Nivå Underliggande 117,17%
2023-02-27
2028-08-23

Underliggande

TOPIX INDEX (TOKYO) 46,86%
Vikt 20,00%
Startkurs 1985,00
Justerad kurs 2915,21
Justerad utveckling (%) 46,86%
Underliggande Exponering 21,05%
S&P 500 INDEX 38,85%
Vikt 20,00%
Startkurs 4081,50
Justerad kurs 5667,20
Justerad utveckling (%) 38,85%
Underliggande Exponering 26,63%
ESTX 50 PR INDEX 15,02%
Vikt 20,00%
Startkurs 4250,14
Justerad kurs 4888,51
Justerad utveckling (%) 15,02%
Underliggande Exponering 18,66%
FTSE 100 INDEX 3,10%
Vikt 20,00%
Startkurs 7911,15
Justerad kurs 8156,14
Justerad utveckling (%) 3,10%
Underliggande Exponering 16,98%
HANG SENG INDEX -17,97%
Vikt 20,00%
Startkurs 21624,36
Justerad kurs 17739,41
Justerad utveckling (%) -17,97%
Underliggande Exponering 12,78%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019352709
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-17 14:21:24
Emissionsdag 2023-02-27
Startdag 2023-02-09
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2028-08-09
Återbetalningsdag 2028-08-23
Genomsnitt start 2027-08-09
Genomsnitt slut 2028-08-09
Löptid 5,5 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 0%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.