Kapitalskyddad obl.

BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928

Marknadskurs 112,56%
Långsiktig kurs 114,25%
Nivå Underliggande 109,50%
2023-10-26
2029-10-26

Underliggande

INVESTOR B ORD 32,45%
Vikt 10,00%
Startkurs 220,20
Justerad startkurs 221,90
Justerad startkurs (%) -0,77%
Justerad kurs 293,90
Justerad utveckling (%) 32,45%
Underliggande Exponering 11,91%
Knorr-Bremse AG 29,79%
Vikt 10,00%
Startkurs 55,88
Justerad startkurs 56,52
Justerad startkurs (%) -1,14%
Justerad kurs 73,35
Justerad utveckling (%) 29,79%
Underliggande Exponering 12,41%
ALFA LAVAL 20,54%
Vikt 10,00%
Startkurs 382,10
Justerad startkurs 380,70
Justerad startkurs (%) 0,37%
Justerad kurs 458,90
Justerad utveckling (%) 20,54%
Underliggande Exponering 11,26%
Henkel AG & Co KGaA 15,71%
Vikt 10,00%
Startkurs 67,34
Justerad startkurs 71,59
Justerad startkurs (%) -6,32%
Justerad kurs 82,84
Justerad utveckling (%) 15,71%
Underliggande Exponering 9,89%
KONE OYJ 11,77%
Vikt 10,00%
Startkurs 39,67
Justerad startkurs 41,86
Justerad startkurs (%) -5,53%
Justerad kurs 46,79
Justerad utveckling (%) 11,77%
Underliggande Exponering 8,98%
ROCHE HOLDING G PAR 10,42%
Vikt 10,00%
Startkurs 252,70
Justerad startkurs 249,41
Justerad startkurs (%) 1,30%
Justerad kurs 275,40
Justerad utveckling (%) 10,42%
Underliggande Exponering 6,68%
Heineken NV 1,95%
Vikt 10,00%
Startkurs 84,18
Justerad startkurs 87,58
Justerad startkurs (%) -4,03%
Justerad kurs 89,28
Justerad utveckling (%) 1,95%
Underliggande Exponering 8,93%
LVMH ORD -0,51%
Vikt 10,00%
Startkurs 675,00
Justerad startkurs 691,75
Justerad startkurs (%) -2,48%
Justerad kurs 688,20
Justerad utveckling (%) -0,51%
Underliggande Exponering 10,11%
L OREAL ORD -5,22%
Vikt 10,00%
Startkurs 393,20
Justerad startkurs 424,49
Justerad startkurs (%) -7,96%
Justerad kurs 402,35
Justerad utveckling (%) -5,22%
Underliggande Exponering 8,76%
Kering SA -21,90%
Vikt 10,00%
Startkurs 416,80
Justerad startkurs 396,93
Justerad startkurs (%) 4,77%
Justerad kurs 310,00
Justerad utveckling (%) -21,90%
Underliggande Exponering 7,21%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0020846228
Status Aktiv
Emittent BARCLAYS BANK PLC
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-17 14:21:24
Emissionsdag 2023-10-26
Startdag 2023-10-12
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2029-10-12
Återbetalningsdag 2029-10-26
Genomsnitt start 2028-10-12
Genomsnitt slut 2029-10-12
Löptid 6 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 110%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 150%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i starten, vilket innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.