Autocall

BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047

Marknadskurs 92,84%
Långsiktig kurs 102,60%
Nivå Underliggande 82,24%
Utbetalda kuponger 2,60%
2024-03-26
2029-03-28
Inlösenbarriär 90 %
Kupongbarriär 50 %
Riskbarriär 50 %

Underliggande

ATLAS COPCO A ORD 7,11%
Startkurs 182,85
Inlösenbarriär 164,56
Kupongbarriär 91,42
Riskbarriär 91,42
Justerad kurs 195,85
Justerad utveckling (%) 7,11%
Underliggande Exponering 6,62%
NOVO NORDISK B ORD 0,27%
Startkurs 924,50
Inlösenbarriär 832,05
Kupongbarriär 462,25
Riskbarriär 462,25
Justerad kurs 927,00
Justerad utveckling (%) 0,27%
Underliggande Exponering 14,85%
Hexagon AB -7,54%
Startkurs 125,30
Inlösenbarriär 112,77
Kupongbarriär 62,65
Riskbarriär 62,65
Justerad kurs 115,85
Justerad utveckling (%) -7,54%
Underliggande Exponering 6,42%
Nibe Industrier AB -17,76%
Startkurs 54,96
Inlösenbarriär 49,46
Kupongbarriär 27,48
Riskbarriär 27,48
Justerad kurs 45,20
Justerad utveckling (%) -17,76%
Underliggande Exponering 33,12%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0021512324
Status Aktiv
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-17 14:21:24
Emissionsdag 2024-03-26
Startdag 2024-03-14
Närmast kommande observation 2024-09-16
Sista observationsdag 2029-03-14
Återbetalningsdag 2029-03-28
Löptid Max 5 år
Initial risk 5

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,05

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 0%
Kupong 2,6%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2024-06-14 2024-06-26 2,6% Ja Nej link
2024-09-16 2024-09-26 2,6%
2024-12-16 2024-12-27 2,6%
2025-03-14 2025-03-26 2,6% 90%
2025-06-16 2025-06-26 2,6% 90%
2025-09-15 2025-09-26 2,6% 90%
2025-12-15 2025-12-29 2,6% 90%
2026-03-16 2026-03-26 2,6% 90%
2026-06-15 2026-06-26 2,6% 90%
2026-09-14 2026-09-28 2,6% 90%
2026-12-14 2026-12-28 2,6% 90%
2027-03-15 2027-03-30 2,6% 90%
2027-06-14 2027-06-28 2,6% 90%
2027-09-14 2027-09-27 2,6% 90%
2027-12-14 2027-12-27 2,6% 90%
2028-03-14 2028-03-27 2,6% 90%
2028-06-14 2028-06-26 2,6% 90%
2028-09-14 2028-09-26 2,6% 90%
2028-12-14 2028-12-27 2,6% 90%
2029-03-14 2029-03-28 2,6% 90%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.