Aktiefond | Tillväxtmarknader | Stora Bolag

GAM Sustainable Emerging Equity "O" (USD) ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 18,39 19,62 -2,22 -21,66 19,72
Kategori 18,86 17,69 -2,36 -21,90 10,33
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-14 10,51 5,19
3 år medel 2024-06-14 -1,83 -6,49
5 år medel 2024-06-14 6,00 2,73
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som är noterade eller handlas på tillväxtmarknadernas erkända marknader eller som är noterade eller handlas på erkända marknader utanför tillväxtmarknader men som skapar huvuddelen av sina intäkter på tillväxtmarknader.
Fördelning Fond Kat
Aktier 93,9% 96,7%
Kontanter 6,1% -0,8%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 40,6% 46,7%
Asien-utvecklade länder​ 27,2% 30,2%
Latinamerika​ 14,1% 11,0%
Afrika​ 6,1% 3,1%
Mellanöstern​ 5,6% 3,8%
Europa-tillväxtmkd​ 2,4% 2,3%
Storbritannien​ 1,2% 0,4%
Euroland​ 1,0% 1,4%
Australasien​ 1,0% -0,0%
Europa utom Euroland​ 0,6% 0,0%
USA​ 0,3% 0,9%
Region Fond Kat
Finans 31,2% 23,1%
Teknik​ 23,8% 24,7%
Konsument Cyklisk​ 10,9% 13,7%
Industri​ 8,0% 6,9%
Kommunikationstjänster​ 7,4% 9,3%
Fastigheter 5,2% 1,7%
Energi​ 3,5% 4,0%
Sjukvård 3,2% 3,3%
Råvaror 2,6% 5,5%
Allmännyttigt 2,1% 2,0%
Konsument Stabil 2,0% 5,9%
Fördelning Fond
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7,3%
SNSI USD ACCOUNT 6,6%
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE 5,1%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 4,9%
NASPERS LTD-N SHS 3,1%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,2%
BANCO DO BRASIL S.A. 1,9%
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB 1,9%
SK HYNIX INC 1,9%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 1,7%
Summa 36,5%

Basfakta

Morningstar-kategori Tillväxtmarknader
ISIN IE00B5B44815
Senaste NAV 19,02 USD
Ändring en dag -0,12
12-månaders avk 24,16 %
Utdelningsfrekvens
Fondförmögenhet (milj) 38 USD
Förvaltningsavgift 1,6 %
Årlig avgift 2,03 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Tim Love
Joaquim Nogueira
Fondens startår 2011-09-16
Valuta USD

Utveckling

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond -19,35 18,39 19,62 -2,22 -21,66 19,72
Kategori -16,47 18,86 17,69 -2,36 -21,90 10,33
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-14 -0,12 -0,03
1 vecka 2024-06-14 0,35 0,20
1 månad 2024-06-14 -0,11 -0,72
3 månad 2024-06-14 3,47 2,18
6 månad 2024-06-14 10,56 8,10
Hittils i år 2024-06-14 10,51 5,19
1 år 2024-06-14 24,16 7,46
3 år medel 2024-06-14 -1,83 -6,49
5 år medel 2024-06-14 6,00 2,73
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 12,64 - - -
2023 3,39 4,46 -4,47 12,23
2022 -6,77 -5,47 -8,61 11,93
2021 7,85 2,90 -5,53 2,82
2020 -21,66 10,16 5,51 15,26

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 66,3
3 år Beta 0,98
3 år Alfa 3,49

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 14,05% 16,33% 16,50%
Sharpe-kvot 1,42 0,31 0,49
Sortino-kvot (10%) 2,78% 0,49% 0,71%
Positiva månader 8 19 36
Negativa månader 8 17 24
Fördelning Fond Kat
Aktier 93,9% 96,7%
Kontanter 6,1% -0,8%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 40,6% 46,7%
Asien-utvecklade länder​ 27,2% 30,2%
Latinamerika​ 14,1% 11,0%
Afrika​ 6,1% 3,1%
Mellanöstern​ 5,6% 3,8%
Europa-tillväxtmkd​ 2,4% 2,3%
Storbritannien​ 1,2% 0,4%
Euroland​ 1,0% 1,4%
Australasien​ 1,0% -0,0%
Europa utom Euroland​ 0,6% 0,0%
USA​ 0,3% 0,9%
Region Fond Kat
Finans 31,2% 23,1%
Teknik​ 23,8% 24,7%
Konsument Cyklisk​ 10,9% 13,7%
Industri​ 8,0% 6,9%
Kommunikationstjänster​ 7,4% 9,3%
Fastigheter 5,2% 1,7%
Energi​ 3,5% 4,0%
Sjukvård 3,2% 3,3%
Råvaror 2,6% 5,5%
Allmännyttigt 2,1% 2,0%
Konsument Stabil 2,0% 5,9%
Fördelning Fond
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7,3%
SNSI USD ACCOUNT 6,6%
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE 5,1%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 4,9%
NASPERS LTD-N SHS 3,1%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,2%
BANCO DO BRASIL S.A. 1,9%
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB 1,9%
SK HYNIX INC 1,9%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 1,7%
Summa 36,5%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 86,48 87,78
Medel 11,53 11,34
Små 1,99 0,89

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 13,46 12,52
Kurs/eget kapital 1,87 1,74
P/S (kurs/försäljning) 1,60 1,64
P/C (kurs/kassaflöde) 8,27 8,01
Direktavkastningsfaktor 2,31 3,91
Långsiktig resultattillväxt 13,38 14,62
Historisk resultattillväxt 5,83 4,29
Säljtillväxt 8,78 8,71
Tillväxt kassaflöde 9,38 8,01
Tillväxt bokfört värde 3,51 4,46

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 EUR
(2024-06-12)
Fondförmögenget (milj) 38 EUR
(2024-06-12)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,6%
Årliga avgifter 2,03%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,2
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. GAM Sustainable Emerging Equity "O" (USD) ACC får MSCI ESG-betyget AA, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,2 av 10. Det placerar fonden i den 98 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 78 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 98 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 78 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: IE00B5B44815
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Ireland
  • Peer Group: Equity Emerging Mkts Global
  • Holding Count: 104
  • ESG Coverage: 90,71
  • Holding as of: 2024-03-31

PEER procentile

98 / 100

GLOBAL procentile

78 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,17 6,05 1,12
Environmental Score (0-10) 5,93 5,42 0,51
Social Score 5,80 5,19 0,61
Governance Score 5,17 4,92 0,25

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

97,2 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: GAM Fund Management Limited
Fondbolag: http://www.gam.com
Telefon: +353 1 6093927
Hemsida: http://www.gam.com
Adress: Georges Court, 54-62 Townsend Street, , Dublin , Ireland

Fond

Hemvist: Ireland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2011-09-16

Fondrådgivare

Rådgivare: GAM Fund Management Limited

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Tim Love 2017-07-03
Joaquim Nogueira 2021-03-23

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.