Aktiefond | Global | Stora Bolag | Teknologi

BGF World Technology A2

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 43,48 85,50 8,01 -43,06 49,78
Kategori 35,33 48,28 13,92 -36,21 39,30
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 24,11 10,81
3 år medel 2024-06-17 3,71 0,55
5 år medel 2024-06-17 18,81 17,35
10 år medel 2024-06-17 18,32 14,44

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktiviteten inom tekniksektorn.
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,0% 96,4%
Kontanter 1,8% 1,5%
Övriga 1,3% 2,0%
Obligationer 0,0% 0,1%
Region Fond Kat
USA​ 82,9% 67,5%
Euroland​ 5,7% 7,2%
Storbritannien​ 2,6% 1,2%
Kanada​ 1,9% 0,6%
Asien-utvecklade länder​ 1,8% 10,6%
Australasien​ 1,7% 0,2%
Latinamerika​ 1,6% 0,7%
Japan​ 0,8% 3,7%
Asien-tillväxtmkd​ 0,5% 5,3%
Europa utom Euroland​ 0,4% 2,2%
Region Fond Kat
Teknik​ 79,3% 72,3%
Kommunikationstjänster​ 8,3% 11,3%
Konsument Cyklisk​ 5,4% 6,5%
Finans 4,6% 2,3%
Industri​ 2,4% 4,1%
Fördelning Fond
NVIDIA CORP 9,9%
MICROSOFT CORP 9,3%
APPLE INC 7,1%
BROADCOM INC 3,4%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3,4%
META PLATFORMS INC CLASS A 3,1%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 3,0%
ASML HOLDING NV 3,0%
SGD/USD Purchased 2,6%
SGD/USD Purchased 2,6%
Summa 47,5%

Basfakta

Morningstar-kategori Branschfond, ny teknik
ISIN LU0056508442
Senaste NAV 89,10 USD
Ändring en dag 0,24
12-månaders avk 37,31 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 11 397 USD
Förvaltningsavgift 1,5 %
Årlig avgift 1,80 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Tony Kim
Caroline Tall
Reid Menge
Fondens startår 1995-03-03
Valuta USD

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 51,99 -0,34 43,48 85,50 8,01 -43,06 49,78
Kategori 37,17 -9,01 35,33 48,28 13,92 -36,21 39,30
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 0,24 0,10
1 vecka 2024-06-17 5,02 2,29
1 månad 2024-06-17 7,73 2,81
3 månad 2024-06-17 10,82 4,80
6 månad 2024-06-17 26,58 13,45
Hittils i år 2024-06-17 24,11 10,81
1 år 2024-06-17 37,31 21,13
3 år medel 2024-06-17 3,71 0,55
5 år medel 2024-06-17 18,81 17,35
10 år medel 2024-06-17 18,32 14,44

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 20,73 - - -
2023 18,48 17,54 -3,53 7,83
2022 -13,86 -20,17 5,63 -9,78
2021 2,76 8,75 0,19 6,35
2020 -2,73 33,08 11,22 13,04

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 80,87
3 år Beta 0,97
3 år Alfa -9,48

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 14,67% 23,50% 21,73%
Sharpe-kvot 1,59 0,46 0,93
Sortino-kvot (10%) 3,25% 0,77% 1,68%
Positiva månader 9 21 38
Negativa månader 9 15 22
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,0% 96,4%
Kontanter 1,8% 1,5%
Övriga 1,3% 2,0%
Obligationer 0,0% 0,1%
Region Fond Kat
USA​ 82,9% 67,5%
Euroland​ 5,7% 7,2%
Storbritannien​ 2,6% 1,2%
Kanada​ 1,9% 0,6%
Asien-utvecklade länder​ 1,8% 10,6%
Australasien​ 1,7% 0,2%
Latinamerika​ 1,6% 0,7%
Japan​ 0,8% 3,7%
Asien-tillväxtmkd​ 0,5% 5,3%
Europa utom Euroland​ 0,4% 2,2%
Region Fond Kat
Teknik​ 79,3% 72,3%
Kommunikationstjänster​ 8,3% 11,3%
Konsument Cyklisk​ 5,4% 6,5%
Finans 4,6% 2,3%
Industri​ 2,4% 4,1%
Fördelning Fond
NVIDIA CORP 9,9%
MICROSOFT CORP 9,3%
APPLE INC 7,1%
BROADCOM INC 3,4%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3,4%
META PLATFORMS INC CLASS A 3,1%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 3,0%
ASML HOLDING NV 3,0%
SGD/USD Purchased 2,6%
SGD/USD Purchased 2,6%
Summa 47,5%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 87,08 74,35
Medel 12,02 18,67
Små 0,89 6,98

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 33,96 24,80
Kurs/eget kapital 8,86 4,83
P/S (kurs/försäljning) 7,61 3,76
P/C (kurs/kassaflöde) 22,95 15,23
Direktavkastningsfaktor 0,53 1,15
Långsiktig resultattillväxt 16,85 17,55
Historisk resultattillväxt 20,46 13,31
Säljtillväxt 12,40 7,93
Tillväxt kassaflöde 9,96 6,96
Tillväxt bokfört värde 10,78 2,32

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 6 817 USD
(2024-05-31)
Fondförmögenget (milj) 11 397 USD
(2024-05-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,5%
Årliga avgifter 1,80%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,4
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. BGF World Technology A2 får MSCI ESG-betyget AA, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,4 av 10. Det placerar fonden i den 84 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 86 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 84 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 86 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU0056508442
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity Sector Information Tech
  • Holding Count: 85
  • ESG Coverage: 96,60
  • Holding as of: 2024-01-31

PEER procentile

84 / 100

GLOBAL procentile

86 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,44 6,01 1,43
Environmental Score (0-10) 6,20 5,70 0,50
Social Score 5,57 5,06 0,51
Governance Score 5,78 5,25 0,53

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

20,3 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: BlackRock (Luxembourg) SA
Fondbolag: http://www.blackrock.com
Telefon: +44 20 77433000
Hemsida: http://www.blackrock.com
Adress: 35 A, avenue J.F. Kennedy,, , Luxembourg L-1855 , Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 1995-03-03

Fondrådgivare

Rådgivare: BlackRock (Luxembourg) SA

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Tony Kim 2017-07-03
Caroline Tall 2022-09-22
Reid Menge 2020-06-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.