Räntefond | Norden | Långa Obligationer

Pareto Nordic Corporate Bond C

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

Fond 5,09 -0,16 5,64 -1,86 8,51
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 3,97 -
3 år medel 2024-06-17 3,99 -
5 år medel 2024-06-17 3,57 -
10 år medel 2024-06-17 1,51 -

Placeringsinriktning

Delfonden investerar huvudsakligen i finansiella instrument utgivna av nordiska företag och institutioner. Räntebärande instrument omfattar huvudsakligen företagsobligationer, förlagslån och säkerställda obligationer. Den genomsnittliga löptiden på portföljen ska vara mellan 0 och 2 år.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 90,4% 90,9%
Kontanter 9,5% 7,9%
Aktier 0,1% 0,3%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Cash 8,9%
Petroleum Geo Services AS 13.5% 144A 23/31.03.27 1,6%
DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual 1,6%
DNO ASA 7.875% 21/09.09.26 1,5%
Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25 1,5%
Shearwater Geoservices AS 9.5% 144A 24/03.04.29 1,5%
Shelf Drilling Nor Sea Hgs Ltd 9.875% 144A 24/22.11.28 1,5%
Stena Intl SA 7.25% 24/15.01.31 1,4%
Sparebank 1 Boligkreditt FRN EMTN Ser SPBKR83 21/19.01.26 1,4%
Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN Ser NOKR70 22/17.03.27 1,3%
Summa 22,2%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - övriga obligationer
ISIN LU0922130561
Senaste NAV 1 218,54 SEK
Ändring en dag 0,24
12-månaders avk 8,46 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 17 899 SEK
Förvaltningsavgift 1 %
Årlig avgift 1,11 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Stefan Ericson
Øyvind Hamre
Thomas Larsen
Fondens startår 2013-04-22
Valuta SEK

Utveckling

Fond 6,57 0,73 5,09 -0,16 5,64 -1,86 8,51
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 0,24 -
1 vecka 2024-06-17 0,48 -
1 månad 2024-06-17 0,61 -
3 månad 2024-06-17 1,66 -
6 månad 2024-06-17 4,66 -
Hittils i år 2024-06-17 3,97 -
1 år 2024-06-17 8,46 -
3 år medel 2024-06-17 3,99 -
5 år medel 2024-06-17 3,57 -
10 år medel 2024-06-17 1,51 -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 2,64 - - -
2023 1,92 2,18 1,97 2,18
2022 -1,22 -3,91 0,90 2,48
2021 2,62 1,52 1,12 0,28
2020 -16,83 13,91 2,96 2,35

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 1,23% 3,31% 8,81%
Sharpe-kvot 3,34 0,65 0,31
Sortino-kvot (10%) 14,51% 0,87% 0,36%
Positiva månader 12 28 50
Negativa månader 12 8 10
Fördelning Fond Kat
Obligationer 90,4% 90,9%
Kontanter 9,5% 7,9%
Aktier 0,1% 0,3%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Cash 8,9%
Petroleum Geo Services AS 13.5% 144A 23/31.03.27 1,6%
DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual 1,6%
DNO ASA 7.875% 21/09.09.26 1,5%
Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25 1,5%
Shearwater Geoservices AS 9.5% 144A 24/03.04.29 1,5%
Shelf Drilling Nor Sea Hgs Ltd 9.875% 144A 24/22.11.28 1,5%
Stena Intl SA 7.25% 24/15.01.31 1,4%
Sparebank 1 Boligkreditt FRN EMTN Ser SPBKR83 21/19.01.26 1,4%
Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN Ser NOKR70 22/17.03.27 1,3%
Summa 22,2%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 2,10
Kurs/eget kapital 1,23
P/S (kurs/försäljning) 0,48
P/C (kurs/kassaflöde) 5,55
Direktavkastningsfaktor 2,91
Långsiktig resultattillväxt 9,98
Historisk resultattillväxt 14,95
Säljtillväxt -0,15
Tillväxt kassaflöde 17,17
Tillväxt bokfört värde 0,42

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 262 NOK
(2024-05-31)
Fondförmögenget (milj) 17 899 NOK
(2024-05-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1%
Årliga avgifter 1,11%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 6,7
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Pareto Nordic Corporate Bond C får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,7 av 10. Det placerar fonden i den 27 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 58 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 27 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 58 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU0922130561
  • Asset Class: Bond
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Bond Europe
  • Holding Count: 189
  • ESG Coverage: 52,59
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

27 / 100

GLOBAL procentile

58 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 6,70 6,97 -0,27
Environmental Score (0-10) 5,71 6,43 -0,72
Social Score 4,80 5,85 -1,05
Governance Score 6,54 6,64 -0,10

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

298,6900 != null ? Model.Fund?.EsgData?.EsgFundWeightedAvgCarbonInten.Value.ToString("N1") : string.Empty %> ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Pareto Asset Management AS
Fondbolag: http://www.paretoam.com
Telefon: +47 22 878700
Hemsida: http://www.paretoam.com
Adress: Dronning Mauds gate 3,, Postboks 1810 Vika, Oslo NO-0123 , Norway

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2013-04-22

Fondrådgivare

Rådgivare: Pareto Asset Management AS

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Stefan Ericson 2016-11-01
Øyvind Hamre 2016-11-01
Thomas Larsen 2022-03-09

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.