Aktiefond | Tillväxtmarknader | Stora Bolag

East Capital Global Frontier Mkts A SEK

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 21,13 -6,80 31,03 -8,13 16,70
Kategori 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 22,77 21,01
3 år medel 2024-06-17 13,96 15,55
5 år medel 2024-06-17 10,98 10,66
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera åtminstone 75 procent av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. Frontiermarknader definieras som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Fonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,3% 94,6%
Kontanter 3,7% 3,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 45,8% 45,2%
Europa-tillväxtmkd​ 12,4% 7,5%
Mellanöstern​ 11,7% 16,7%
Afrika​ 10,4% 7,3%
Storbritannien​ 8,9% 4,2%
Euroland​ 8,7% 7,7%
Latinamerika​ 2,0% 6,5%
Region Fond Kat
Finans 39,8% 31,9%
Teknik​ 22,2% 12,7%
Konsument Cyklisk​ 10,2% 8,7%
Fastigheter 5,3% 8,3%
Sjukvård 5,2% 3,0%
Konsument Stabil 4,9% 5,0%
Kommunikationstjänster​ 3,8% 2,6%
Allmännyttigt 3,8% 2,4%
Industri​ 3,3% 9,2%
Energi​ 1,5% 9,4%
Fördelning Fond
FPT Corp 9,5%
Kaspikz JSC DR repr ADR spons 8,8%
Banca Transilvania SA 8,0%
Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S 7,8%
TBC Bank Group Plc 4,6%
PhuNhuan Jewelry JSC 3,6%
Commercial Intl Bank Ltd DR GDR 3,6%
Vincom Retail JSC Reg 3,6%
Halyk Savings Bk of Kazak OJSC spons GDR repr 40 Reg-S 3,5%
Vietnam Techn & Cial JSC 2,6%
Summa 55,5%

Basfakta

Morningstar-kategori Tillväxtmarknader, nya
ISIN LU1125674611
Senaste NAV 223,38 SEK
Ändring en dag -0,87
12-månaders avk 31,96 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 319 SEK
Förvaltningsavgift 1,88 %
Årlig avgift 2,31 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Peter Elam Håkansson
Fondens startår 2014-12-12
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 21,65 -13,63 21,13 -6,80 31,03 -8,13 16,70
Kategori 12,76 -11,54 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 -0,87 -0,59
1 vecka 2024-06-17 -0,08 -0,12
1 månad 2024-06-17 0,18 -0,87
3 månad 2024-06-17 6,87 4,67
6 månad 2024-06-17 22,40 22,03
Hittils i år 2024-06-17 22,77 21,01
1 år 2024-06-17 31,96 28,90
3 år medel 2024-06-17 13,96 15,55
5 år medel 2024-06-17 10,98 10,66
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 20,74 - - -
2023 1,01 10,08 9,56 -4,20
2022 -5,19 -2,20 0,87 -1,77
2021 6,36 10,63 8,65 2,50
2020 -25,09 11,50 1,20 10,27

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 77,73
3 år Beta 0,92
3 år Alfa 8,76

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 14,15% 12,37% 16,68%
Sharpe-kvot 1,76 1,04 0,63
Sortino-kvot (10%) 4,76% 2,00% 0,83%
Positiva månader 8 21 38
Negativa månader 8 15 22
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,3% 94,6%
Kontanter 3,7% 3,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 45,8% 45,2%
Europa-tillväxtmkd​ 12,4% 7,5%
Mellanöstern​ 11,7% 16,7%
Afrika​ 10,4% 7,3%
Storbritannien​ 8,9% 4,2%
Euroland​ 8,7% 7,7%
Latinamerika​ 2,0% 6,5%
Region Fond Kat
Finans 39,8% 31,9%
Teknik​ 22,2% 12,7%
Konsument Cyklisk​ 10,2% 8,7%
Fastigheter 5,3% 8,3%
Sjukvård 5,2% 3,0%
Konsument Stabil 4,9% 5,0%
Kommunikationstjänster​ 3,8% 2,6%
Allmännyttigt 3,8% 2,4%
Industri​ 3,3% 9,2%
Energi​ 1,5% 9,4%
Fördelning Fond
FPT Corp 9,5%
Kaspikz JSC DR repr ADR spons 8,8%
Banca Transilvania SA 8,0%
Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S 7,8%
TBC Bank Group Plc 4,6%
PhuNhuan Jewelry JSC 3,6%
Commercial Intl Bank Ltd DR GDR 3,6%
Vincom Retail JSC Reg 3,6%
Halyk Savings Bk of Kazak OJSC spons GDR repr 40 Reg-S 3,5%
Vietnam Techn & Cial JSC 2,6%
Summa 55,5%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 37,56 40,06
Medel 40,62 42,64
Små 21,82 17,30

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 7,81 8,67
Kurs/eget kapital 1,68 1,36
P/S (kurs/försäljning) 1,70 1,49
P/C (kurs/kassaflöde) 9,40 6,80
Direktavkastningsfaktor 6,81 5,24
Långsiktig resultattillväxt 18,96 15,59
Historisk resultattillväxt 26,16 19,06
Säljtillväxt 12,97 -6,87
Tillväxt kassaflöde 17,18 5,42
Tillväxt bokfört värde 25,33 19,96

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 119 EUR
(2024-06-17)
Fondförmögenget (milj) 319 EUR
(2024-06-17)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,88%
Årliga avgifter 2,31%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering:

ESG Quality Score:
  • ISIN: LU1125674611
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: East Capital Asset Management S.A.
Fondbolag: http://www.eastcapital.com
Telefon: +46 8 505 97 777
Hemsida: http://www.eastcapital.com
Adress: 11, rue Sainte-Zithe, , Luxembourg L-2763 , Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2014-12-12

Fondrådgivare

Rådgivare: East Capital Asset Management S.A.

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Peter Elam Håkansson 2014-12-12

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.