Aktiefond | Global | Småbolag

Coeli Circulus "R" (SEK) ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2023
Fond 11,78
Kategori 11,79
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-14 4,61 6,15
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Coeli Circulus mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av utvalda globala aktier. Fonden strävar efter att investera i företag med ekonomiskverksamhet som bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling (enligt definitionen i Agenda 2030). Detta inkluderar ekonomisk verksamhet inom t.ex, förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald, anpassning till klimatförändringar, vatten rening, finansiell inkludering och ökad tillgång till hälso- och sjukvård.
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,7% 98,2%
Kontanter 2,3% -1,0%
Region Fond Kat
USA​ 61,8% 57,6%
Storbritannien​ 11,2% 7,1%
Kanada​ 6,9% 3,1%
Europa utom Euroland​ 5,8% 5,7%
Latinamerika​ 5,5% 0,6%
Japan​ 4,3% 10,1%
Afrika​ 3,6% 0,0%
Euroland​ 0,9% 10,1%
Region Fond Kat
Industri​ 36,1% 22,4%
Sjukvård 12,3% 10,8%
Teknik​ 12,0% 14,7%
Allmännyttigt 10,4% 1,5%
Konsument Stabil 10,0% 4,7%
Råvaror 8,4% 6,2%
Konsument Cyklisk​ 7,5% 13,8%
Finans 3,3% 13,1%
Fördelning Fond
5N PLUS INC 4,7%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 4,6%
REPOSITRAK INC 4,1%
VOLUTION GROUP PLC 3,7%
VERRA MOBILITY CORPORATION 3,7%
ADVTECH REGISTERED SHS 3,5%
GLOBAL WATER RESOURCES INC 3,3%
PALOMAR HLDGS --- REGISTERED SHS 3,3%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,2%
ANIMA HOLDING SA 3,1%
Summa 37,2%

Basfakta

Morningstar-kategori Global, små/medelstora bolag
ISIN LU2495351178
Senaste NAV 102,80 SEK
Ändring en dag 0,33
12-månaders avk -0,17 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 1 193 SEK
Förvaltningsavgift 1,4 %
Årlig avgift 1,70 %
Resultatbaserad avgift (max) 10 %
Fondförvaltare
Joakim By
Simon Park
Christofer Halldin
Fondens startår 2022-08-24
Valuta SEK

Utveckling

2023
Fond 11,78
Kategori 11,79
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-14 0,33 -0,41
1 vecka 2024-06-14 0,03 -1,26
1 månad 2024-06-14 -5,01 -4,90
3 månad 2024-06-14 -1,12 2,07
6 månad 2024-06-14 6,33 7,23
Hittils i år 2024-06-14 4,61 6,15
1 år 2024-06-14 -0,17 5,98
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 11,43 - - -
2023 8,26 9,15 -10,26 5,42

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 16,92% % %
Sharpe-kvot 0,17
Sortino-kvot (10%) 0,25% % %
Positiva månader 7
Negativa månader 7
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,7% 98,2%
Kontanter 2,3% -1,0%
Region Fond Kat
USA​ 61,8% 57,6%
Storbritannien​ 11,2% 7,1%
Kanada​ 6,9% 3,1%
Europa utom Euroland​ 5,8% 5,7%
Latinamerika​ 5,5% 0,6%
Japan​ 4,3% 10,1%
Afrika​ 3,6% 0,0%
Euroland​ 0,9% 10,1%
Region Fond Kat
Industri​ 36,1% 22,4%
Sjukvård 12,3% 10,8%
Teknik​ 12,0% 14,7%
Allmännyttigt 10,4% 1,5%
Konsument Stabil 10,0% 4,7%
Råvaror 8,4% 6,2%
Konsument Cyklisk​ 7,5% 13,8%
Finans 3,3% 13,1%
Fördelning Fond
5N PLUS INC 4,7%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 4,6%
REPOSITRAK INC 4,1%
VOLUTION GROUP PLC 3,7%
VERRA MOBILITY CORPORATION 3,7%
ADVTECH REGISTERED SHS 3,5%
GLOBAL WATER RESOURCES INC 3,3%
PALOMAR HLDGS --- REGISTERED SHS 3,3%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,2%
ANIMA HOLDING SA 3,1%
Summa 37,2%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 3,52
Medel 13,41 38,66
Små 86,59 57,82

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 19,76 16,16
Kurs/eget kapital 2,49 1,98
P/S (kurs/försäljning) 1,65 1,33
P/C (kurs/kassaflöde) 10,45 10,19
Direktavkastningsfaktor 0,54 1,97
Långsiktig resultattillväxt 10,89 11,46
Historisk resultattillväxt 12,48 4,50
Säljtillväxt 8,13 6,73
Tillväxt kassaflöde 13,08 6,34
Tillväxt bokfört värde 13,07 13,09

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 355 SEK
(2024-06-14)
Fondförmögenget (milj) 1 193 SEK
(2024-06-14)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,4%
Årliga avgifter 1,70%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 9

ESG Quality Score: 6,6
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Coeli Circulus "R" (SEK) ACC får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,6 av 10. Det placerar fonden i den 69 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 52 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 69 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 52 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU2495351178
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity Global Sm&Mid Cap
  • Holding Count: 53
  • ESG Coverage: 73,16
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

69 / 100

GLOBAL procentile

52 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 6,56 6,42 0,14
Environmental Score (0-10) 5,05 4,99 0,06
Social Score 4,70 4,95 -0,25
Governance Score 6,56 6,19 0,37

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

53,3 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Coeli Asset Management AB
Fondbolag: http://www.coeli.se
Telefon: +46 8 54591640
Hemsida: http://www.coeli.se
Adress: Coeli AB, Sveavägen 24-26, Stockholm 111 57 , Sweden

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2022-08-24

Fondrådgivare

Rådgivare: Coeli Asset Management AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Joakim By 2022-08-24
Simon Park 2022-08-24
Christofer Halldin 2022-08-24

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.