Räntefond | Sverige | Korta Obligationer

Lannebo Räntefond Kort

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 1,20 0,45 0,87 -0,44 5,53
Kategori 3,18 1,61 0,29 -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 3,07 1,72
3 år medel 2024-06-17 2,76 -0,18
5 år medel 2024-06-17 1,97 0,67
10 år medel 2024-06-17 1,22 1,17

Placeringsinriktning

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Fonden investerar främst i företagsobligationer och certifikat men får även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument. Genomgående för alla investeringar är att de sker i värdepapper med hög kreditvärdighet och kort löptid (0-2 år). Fonden riktar sig till dig som vill ha en stabil avkastning med mycket låg risk. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige. Fonden förvaltas inom Lannebo som är ett fristående och helt oberoende fondbolag där fokus ligger på riskmedvetenhet och långsiktighet.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 80,0% 105,6%
Kontanter 20,0% 52,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
SEK cash 7,8%
VLVY FRN 241104 2,8%
SKABSS FRN 261124 1,7%
LOOMBS FRN 261130 1,7%
SBAB FRN 240620 1,7%
HPOL FC240610 1,7%
FABEGE FC240628 1,7%
SCANIA FRN 240902 1,6%
SBAB FRN 260921 1,5%
TELBSS FRN 250610 1,4%
Summa 23,4%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, företag
ISIN SE0000865768
Senaste NAV 127,05 SEK
Ändring en dag 0,04
12-månaders avk 6,07 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 5 930 SEK
Förvaltningsavgift 0,2 %
Årlig avgift 0,22 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Karin Haraldsson
Katarina Ponsbach
Fondens startår 2001-11-12
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 0,73 -0,32 1,20 0,45 0,87 -0,44 5,53
Kategori 2,13 -0,42 3,18 1,61 0,29 -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 0,04 -0,14
1 vecka 2024-06-17 0,07 0,37
1 månad 2024-06-17 0,45 0,35
3 månad 2024-06-17 1,57 1,21
6 månad 2024-06-17 3,34 2,20
Hittils i år 2024-06-17 3,07 1,72
1 år 2024-06-17 6,07 6,92
3 år medel 2024-06-17 2,76 -0,18
5 år medel 2024-06-17 1,97 0,67
10 år medel 2024-06-17 1,22 1,17

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 1,71 - - -
2023 1,25 1,47 1,56 1,14
2022 -0,41 -0,99 0,15 0,82
2021 0,43 0,27 0,25 -0,08
2020 -2,33 1,43 1,06 0,33

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 0,43% 1,20% 1,53%
Sharpe-kvot 4,37 0,89 0,60
Sortino-kvot (10%) 11,84% 1,33% 0,71%
Positiva månader 12 29 50
Negativa månader 12 7 10
Fördelning Fond Kat
Obligationer 80,0% 105,6%
Kontanter 20,0% 52,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
SEK cash 7,8%
VLVY FRN 241104 2,8%
SKABSS FRN 261124 1,7%
LOOMBS FRN 261130 1,7%
SBAB FRN 240620 1,7%
HPOL FC240610 1,7%
FABEGE FC240628 1,7%
SCANIA FRN 240902 1,6%
SBAB FRN 260921 1,5%
TELBSS FRN 250610 1,4%
Summa 23,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst)
Kurs/eget kapital
P/S (kurs/försäljning)
P/C (kurs/kassaflöde)
Direktavkastningsfaktor
Långsiktig resultattillväxt
Historisk resultattillväxt
Säljtillväxt
Tillväxt kassaflöde
Tillväxt bokfört värde

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 5 820 SEK
(2024-05-31)
Fondförmögenget (milj) 5 930 SEK
(2024-05-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,2%
Årliga avgifter 0,22%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,1
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Lannebo Räntefond Kort får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,1 av 10. Det placerar fonden i den 38 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 77 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 38 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 77 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0000865768
  • Asset Class: Bond
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Bond SEK
  • Holding Count: 118
  • ESG Coverage: 77,92
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

38 / 100

GLOBAL procentile

77 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,14 7,26 -0,12
Environmental Score (0-10) 5,66 6,17 -0,51
Social Score 5,53 5,03 0,50
Governance Score 6,21 6,45 -0,24

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

31,8 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Lannebo Fonder
Fondbolag: http://www.lannebo.se
Telefon: +46 8 56225200
Hemsida: http://www.lannebo.se
Adress: Kungsgatan 5, , Stockholm 103 99 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2001-11-12

Fondrådgivare

Rådgivare: Lannebo Fonder

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Karin Haraldsson 2005-01-01
Katarina Ponsbach 2014-12-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.