Räntefond | Sverige | Långa Obligationer

Atlant Stability

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2022 2023
Fond -2,81 6,02
Kategori -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 3,53 1,72
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot den svenska marknaden. Fonden får investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) och i företag som saknar kreditrating. Fondens huvudsakliga inriktning är företagsobligationer utgivna av företag med högkreditvärdighet. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden eftersträvar, med avseende på fondens placeringsinriktning, att uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar till en risk som i genomsnitt över tid motsvarar risken för den nordiska kreditmarknaden.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 79,9% 105,6%
Kontanter 16,9% 52,0%
Convertible 3,0% 1,3%
Aktier 0,2% 0,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 15,8%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 15,8%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 14,6%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 14,6%
SWS 9,1%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 9,1%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 9,1%
DNB BANK 4.875 VAR PERP USD 3,5%
SWEDBANK AB 5.625% VAR PERP 3,3%
SAGAX 2.250% 13.03.2025 EUR 3,0%
Summa 97,9%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, företag
ISIN SE0002623553
Senaste NAV 1 547,47 SEK
Ändring en dag 0,01
12-månaders avk 6,90 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 1 483 SEK
Förvaltningsavgift 0,5 %
Årlig avgift 0,58 %
Resultatbaserad avgift (max) 20 %
Fondförvaltare
Taner Pikdöken
Nikos Georgelis
Anders Kullberg
Fondens startår 2008-10-03
Valuta SEK

Utveckling

2022 2023
Fond -2,81 6,02
Kategori -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 0,01 -0,14
1 vecka 2024-06-17 0,10 0,37
1 månad 2024-06-17 0,49 0,35
3 månad 2024-06-17 1,37 1,21
6 månad 2024-06-17 3,91 2,20
Hittils i år 2024-06-17 3,53 1,72
1 år 2024-06-17 6,90 6,92
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 2,33 - - -
2023 1,94 0,49 1,80 1,67
2022 -2,17 -2,62 1,23 0,78
2021 1,51 1,12 0,54 0,24
2020 -5,33 5,14 1,74 0,79

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 1,12% % %
Sharpe-kvot 2,49
Sortino-kvot (10%) 8,75% % %
Positiva månader 11
Negativa månader 11
Fördelning Fond Kat
Obligationer 79,9% 105,6%
Kontanter 16,9% 52,0%
Convertible 3,0% 1,3%
Aktier 0,2% 0,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 15,8%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 15,8%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 14,6%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 14,6%
SWS 9,1%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 9,1%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 9,1%
DNB BANK 4.875 VAR PERP USD 3,5%
SWEDBANK AB 5.625% VAR PERP 3,3%
SAGAX 2.250% 13.03.2025 EUR 3,0%
Summa 97,9%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst)
Kurs/eget kapital
P/S (kurs/försäljning)
P/C (kurs/kassaflöde)
Direktavkastningsfaktor
Långsiktig resultattillväxt
Historisk resultattillväxt
Säljtillväxt
Tillväxt kassaflöde
Tillväxt bokfört värde

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 483 SEK
(2023-12-29)
Fondförmögenget (milj) 1 483 SEK
(2023-12-29)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,5%
Årliga avgifter 0,58%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score:
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Atlant Stability får MSCI ESG-betyget nul, baserat på ett ”ESG Quality Score” på N/A av 10. Det placerar fonden i den N/A percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den N/A percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än N/A procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än N/A procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0002623553
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Atlant Fonder AB
Fondbolag: http://www.atlantfonder.se
Telefon: +046-39 39 69
Hemsida: http://www.atlantfonder.se
Adress: Skomakaregatan 13, , Lund 223 50 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2008-10-03

Fondrådgivare

Rådgivare: Atlant Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Taner Pikdöken 2016-06-01
Nikos Georgelis 2018-03-01
Anders Kullberg 2008-10-03

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.