Aktiefond | Annan | Medelstora Bolag

Tundra Sustainable Frontier Fund

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 5,18 12,32 37,26 -10,33 -2,19
Kategori 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-14 13,74 15,59
3 år medel 2024-06-14 5,63 10,79
5 år medel 2024-06-14 9,91 7,34
10 år medel 2024-06-14 7,27 6,78

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond med särskild inriktning på placeringar i tillväxtmarknader och gränsmarknader (s k frontier markets). Fondbolagets förvaltning av fonden syftar till att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknader och gränsmarknader och eftersträva att uppvisa en högre avkastning än MSCI FM xGCC Net Total Return till motsvarande eller lägre risk.
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,1% 94,6%
Kontanter 2,9% 3,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 85,4% 45,2%
Afrika​ 12,9% 7,3%
Europa-tillväxtmkd​ 1,7% 7,5%
Region Fond Kat
Teknik​ 24,8% 12,7%
Industri​ 16,5% 9,2%
Finans 15,5% 31,9%
Konsument Cyklisk​ 14,5% 8,7%
Sjukvård 13,8% 3,0%
Konsument Stabil 10,5% 5,0%
Allmännyttigt 2,4% 2,4%
Kommunikationstjänster​ 2,1% 2,6%
Fördelning Fond
FPT CORP 8,7%
REE 8,0%
SYSTEMS LTD * 7,0%
SQUARE PHAR ORD 6,5%
MEEZAN BANK * 4,7%
AIRPORTS CORP OF 4,7%
INTERLOOP LTD 4,5%
CENTURY PACIFIC 4,5%
JSC KASPI.KZ ADR 4,4%
GB CORP 3,9%
Summa 57,0%

Basfakta

Morningstar-kategori Tillväxtmarknader, nya
ISIN SE0004211282
Senaste NAV 280,77 SEK
Ändring en dag 0,41
12-månaders avk 14,82 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 2 048 SEK
Förvaltningsavgift 2,5 %
Årlig avgift 2,52 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Mattias Martinsson
Mathias Althoff
Fondens startår 2013-04-02
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 14,07 -7,88 5,18 12,32 37,26 -10,33 -2,19
Kategori 12,76 -11,54 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-14 0,41 0,09
1 vecka 2024-06-14 1,58 0,12
1 månad 2024-06-14 1,46 -1,55
3 månad 2024-06-14 8,14 4,70
6 månad 2024-06-14 10,38 16,22
Hittils i år 2024-06-14 13,74 15,59
1 år 2024-06-14 14,82 17,08
3 år medel 2024-06-14 5,63 10,79
5 år medel 2024-06-14 9,91 7,34
10 år medel 2024-06-14 7,27 6,78

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 11,37 - - -
2023 -8,52 6,55 3,60 -3,15
2022 -4,92 -2,37 2,40 -5,66
2021 10,78 9,36 9,23 3,72
2020 -22,67 15,40 11,82 12,57

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 47,71
3 år Beta 0,8
3 år Alfa 1,37

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,26% 13,57% 17,20%
Sharpe-kvot 0,80 0,36 0,54
Sortino-kvot (10%) 1,62% 0,62% 0,78%
Positiva månader 7 17 33
Negativa månader 7 19 27
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,1% 94,6%
Kontanter 2,9% 3,0%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 85,4% 45,2%
Afrika​ 12,9% 7,3%
Europa-tillväxtmkd​ 1,7% 7,5%
Region Fond Kat
Teknik​ 24,8% 12,7%
Industri​ 16,5% 9,2%
Finans 15,5% 31,9%
Konsument Cyklisk​ 14,5% 8,7%
Sjukvård 13,8% 3,0%
Konsument Stabil 10,5% 5,0%
Allmännyttigt 2,4% 2,4%
Kommunikationstjänster​ 2,1% 2,6%
Fördelning Fond
FPT CORP 8,7%
REE 8,0%
SYSTEMS LTD * 7,0%
SQUARE PHAR ORD 6,5%
MEEZAN BANK * 4,7%
AIRPORTS CORP OF 4,7%
INTERLOOP LTD 4,5%
CENTURY PACIFIC 4,5%
JSC KASPI.KZ ADR 4,4%
GB CORP 3,9%
Summa 57,0%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 21,68 40,06
Medel 35,59 42,64
Små 42,73 17,30

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 6,80 8,67
Kurs/eget kapital 1,02 1,36
P/S (kurs/försäljning) 0,93 1,49
P/C (kurs/kassaflöde) 8,30 6,80
Direktavkastningsfaktor 4,44 5,24
Långsiktig resultattillväxt 15,83 15,59
Historisk resultattillväxt 12,57 19,06
Säljtillväxt 19,45 -6,87
Tillväxt kassaflöde 15,84 5,42
Tillväxt bokfört värde 20,14 19,96

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 9 SEK
(2024-05-31)
Fondförmögenget (milj) 2 048 SEK
(2024-05-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 2,5%
Årliga avgifter 2,52%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering:

ESG Quality Score:
  • ISIN: SE0004211282
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Tundra Fonder AB
Fondbolag: http://www.tundrafonder.se
Telefon: + 46 8 551 145 70
Hemsida: http://www.tundrafonder.se
Adress: Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, , Stockholm 114 45 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2013-04-02

Fondrådgivare

Rådgivare: Tundra Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Mattias Martinsson 2013-04-02
Mathias Althoff 2013-04-02

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.