Räntefond | Sverige | Korta Obligationer

Öhman FRN

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 2,32 0,58 1,48 -2,62 6,26
Kategori 3,18 1,61 0,29 -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 3,43 1,72
3 år medel 2024-06-17 2,42 -0,18
5 år medel 2024-06-17 1,97 0,67
10 år medel 2024-06-17 1,43 1,17

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Fonden förvaltas hållbart och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 95,6% 105,6%
Kontanter 4,4% 52,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
JPM NOKSEK 240613 Sold 14,7%
JPM NOKSEK 240613 Purchased 14,3%
SEK cash 4,3%
JPM EURSEK 240613 Sold 3,9%
JPM EURSEK 240613 Purchased 3,8%
SHBASS 0 10/04/27 1,7%
SHBASS 0 08/02/27 1,4%
BALDER 0 04/13/27 1,4%
SEB NOKSEK 240613 Sold 1,2%
SEB NOKSEK 240613 Purchased 1,2%
Summa 47,8%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, företag
ISIN SE0004951283
Senaste NAV 120,99 SEK
Ändring en dag 0,03
12-månaders avk 7,11 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 7 193 SEK
Förvaltningsavgift 0,6 %
Årlig avgift 0,61 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Arian Kalantari
Lars Kristian Feste
Fondens startår 2012-12-14
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 1,75 -0,16 2,32 0,58 1,48 -2,62 6,26
Kategori 2,13 -0,42 3,18 1,61 0,29 -8,41 7,58
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 0,03 -0,14
1 vecka 2024-06-17 0,07 0,37
1 månad 2024-06-17 0,52 0,35
3 månad 2024-06-17 1,70 1,21
6 månad 2024-06-17 3,74 2,20
Hittils i år 2024-06-17 3,43 1,72
1 år 2024-06-17 7,11 6,92
3 år medel 2024-06-17 2,42 -0,18
5 år medel 2024-06-17 1,97 0,67
10 år medel 2024-06-17 1,43 1,17

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 1,91 - - -
2023 1,46 1,32 1,71 1,62
2022 -1,22 -2,20 0,09 0,71
2021 0,70 0,44 0,43 -0,10
2020 -4,81 3,55 1,53 0,51

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 0,47% 1,90% 2,87%
Sharpe-kvot 6,37 0,29 0,30
Sortino-kvot (10%) 116,84% 0,36% 0,35%
Positiva månader 12 28 49
Negativa månader 12 8 11
Fördelning Fond Kat
Obligationer 95,6% 105,6%
Kontanter 4,4% 52,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
JPM NOKSEK 240613 Sold 14,7%
JPM NOKSEK 240613 Purchased 14,3%
SEK cash 4,3%
JPM EURSEK 240613 Sold 3,9%
JPM EURSEK 240613 Purchased 3,8%
SHBASS 0 10/04/27 1,7%
SHBASS 0 08/02/27 1,4%
BALDER 0 04/13/27 1,4%
SEB NOKSEK 240613 Sold 1,2%
SEB NOKSEK 240613 Purchased 1,2%
Summa 47,8%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst)
Kurs/eget kapital
P/S (kurs/försäljning)
P/C (kurs/kassaflöde)
Direktavkastningsfaktor
Långsiktig resultattillväxt
Historisk resultattillväxt
Säljtillväxt
Tillväxt kassaflöde
Tillväxt bokfört värde

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 5 825 SEK
(2024-06-17)
Fondförmögenget (milj) 7 193 SEK
(2024-06-17)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,6%
Årliga avgifter 0,61%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,1
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Öhman FRN får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,1 av 10. Det placerar fonden i den 32 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 76 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 32 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 76 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0004951283
  • Asset Class: Bond
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Bond SEK
  • Holding Count: 209
  • ESG Coverage: 76,80
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

32 / 100

GLOBAL procentile

76 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,12 7,26 -0,14
Environmental Score (0-10) 5,52 6,17 -0,65
Social Score 5,15 5,03 0,12
Governance Score 6,25 6,45 -0,20

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

86,6 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: E. Öhman J:or Fonder AB
Fondbolag: http://www.ohman.se
Telefon: +46 8 4075800
Hemsida: http://www.ohman.se
Adress: Mäster Samuelsgatan 6, P O Box 7837, Stockholm , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2012-12-14

Fondrådgivare

Rådgivare: E. Öhman J:or Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Arian Kalantari 2022-04-01
Lars Kristian Feste 2018-12-06

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.