Specialfond | Sverige | Marknadsneutral

Atlant Opportunity

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

Fond 3,33 5,85 6,71 -4,90 6,14
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 3,40 -
3 år medel 2024-06-17 2,28 -
5 år medel 2024-06-17 3,77 -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 90,7% 121,5%
Aktier 6,0% 16,5%
Convertible 1,8% 0,5%
Kontanter 1,5% -18,3%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 21,2%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 21,2%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 14,3%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 14,3%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 8,9%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 8,9%
LEONTEQ SEC ZCPN 05.03.27 SEK 4,5%
GS 0 PERP CERT 3,7%
SOCGEN 0 NOTE 07.12.2026 3,6%
C US CERT 27.12.2024 3,6%
Summa 104,1%

Basfakta

Morningstar-kategori Hedgefond, global makro, Övriga
ISIN SE0007871488
Senaste NAV 1 457,53 SEK
Ändring en dag -0,12
12-månaders avk 6,83 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 5 432 SEK
Förvaltningsavgift 1 %
Årlig avgift 1,04 %
Resultatbaserad avgift (max) 15 %
Fondförvaltare
Taner Pikdöken
Nikos Georgelis
Anders Kullberg
Fondens startår 2016-01-01
Valuta SEK

Utveckling

Fond 5,23 5,18 3,33 5,85 6,71 -4,90 6,14
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 -0,12 -
1 vecka 2024-06-17 0,07 -
1 månad 2024-06-17 0,43 -
3 månad 2024-06-17 1,40 -
6 månad 2024-06-17 4,09 -
Hittils i år 2024-06-17 3,40 -
1 år 2024-06-17 6,83 -
3 år medel 2024-06-17 2,28 -
5 år medel 2024-06-17 3,77 -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 1,97 - - -
2023 1,79 0,13 1,78 2,33
2022 -2,04 -2,58 -0,30 -0,05
2021 2,34 1,87 1,58 0,76
2020 -7,62 7,08 3,22 3,66

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 2,10% 3,19% 4,73%
Sharpe-kvot 1,38 0,27 0,59
Sortino-kvot (10%) 2,84% 0,39% 0,78%
Positiva månader 10 23 41
Negativa månader 10 13 19
Fördelning Fond Kat
Obligationer 90,7% 121,5%
Aktier 6,0% 16,5%
Convertible 1,8% 0,5%
Kontanter 1,5% -18,3%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 21,2%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 21,2%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 14,3%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 14,3%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Purchased 8,9%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 04/09/2024 Sold 8,9%
LEONTEQ SEC ZCPN 05.03.27 SEK 4,5%
GS 0 PERP CERT 3,7%
SOCGEN 0 NOTE 07.12.2026 3,6%
C US CERT 27.12.2024 3,6%
Summa 104,1%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 77,93
Medel 0,00 19,54
Små 0,00 2,53

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 11,71 21,14
Kurs/eget kapital 0,81 4,76
P/S (kurs/försäljning) 24,80 2,48
P/C (kurs/kassaflöde) 0,00 14,93
Direktavkastningsfaktor 0,00 1,66
Långsiktig resultattillväxt 0,00 10,46
Historisk resultattillväxt 147,79 10,38
Säljtillväxt 3,84 6,33
Tillväxt kassaflöde 30,50 10,42
Tillväxt bokfört värde 0,00 9,01

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 5 058 SEK
(2023-12-29)
Fondförmögenget (milj) 5 432 SEK
(2023-12-29)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1%
Årliga avgifter 1,04%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score:
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Atlant Opportunity får MSCI ESG-betyget nul, baserat på ett ”ESG Quality Score” på N/A av 10. Det placerar fonden i den N/A percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den N/A percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än N/A procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än N/A procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0007871488
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Atlant Fonder AB
Fondbolag: http://www.atlantfonder.se
Telefon: +046-39 39 69
Hemsida: http://www.atlantfonder.se
Adress: Skomakaregatan 13, , Lund 223 50 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2016-01-01

Fondrådgivare

Rådgivare: Atlant Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Taner Pikdöken 2016-06-01
Nikos Georgelis 2018-03-01
Anders Kullberg 2016-01-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.