Mycket att vinna med finansiell rådgivning


Svenskar använder en personlig rådgivare i lägre grad än i många andra länder. Det finns olika förklaringar till det. Kan det komma att ändras? Och de som använder en personlig rådgivare idag, vad tycker de? En nyligen genomförd kundundersökning ger en del av svaren. Andra och mer fördjupande svar ger Cathrin Carrion, som är senior rådgivare på Garantum Wealth Management.

Undersökningen genomfördes hösten 2023 bland kunder hos Garantums lokala rådgivare och ombud runt om i landet. 1 571 personer svarade och svarsfrekvensen var mycket hög, vilket ger ett bra statistiskt underlag. Här är några av resultaten:

  • 93 procent tycker att rådgivaren har hög kunskap och kompetens inom finansiella placeringar och sparprodukter.
  • 92 procent uppger att den generella upplevelsen av rådgivaren är hög eller mycket hög.
  • 90 procent upplever att rådgivaren är lyhörd för individuella behov, förutsättningar och ekonomisk situation.
  • 85 procent får återkoppling från rådgivaren inom 24 timmar.
  • 85 procent blir kontaktade av sin rådgivare halvårsvis eller mer frekvent.

Det som investerarna främst uppskattar är att ha någon med hög kompetens kring den finansiella marknaden och finansiella produkter att diskutera med.


”Kan själv” och digital mognad gör att Sverige sticker ut
Om kunderna är så positiva, varför använder inte fler en personlig rådgivare i Sverige? Vi ställde frågan till Cathrin Carrion, som är senior rådgivare på Garantum Wealth Management.

– Jag tror en förklaring kan vara att vi har kommit så långt i Sverige vad gäller digitala tjänster, med mer möjligheter till gör-det-själv. Det är också en fråga om tradition. I många andra länder är det självklart att ha sin husadvokat, sin familjebankir och så vidare.

Vad tror du om rådgivarens roll framöver, kommer den att förändras på något sätt?
– Min uppfattning är att behovet av personlig rådgivning kommer att öka. Det finansiella utbudet har blivit mer komplext och marknadsrörelserna blir allt snabbare och kraftigare. Idag kan du som privatperson investera i så mycket mer än enbart aktier och fonder. Då behövs rådgivning för att kunna jämföra olika alternativ och få vägledning.

– En annan faktor är att vi lever i en osäker omvärld med många hot både politiskt och finansiellt. Det gör att människor vill få råd och känna sig trygga. Jag och mina kollegor upplever att våra tjänster varit extra uppskattade när omvärldsförhållandena varit svåra.

– I kontrast mot det digitala tror jag att behovet av personlig service och personliga möten kommer att bli mer eftertraktat.

Vilka bör överväga att anlita en personlig rådgivare anser du?
– Definitivt alla som har kapital att ta hand om, såväl privatpersoner som företagare med kapitaltillgångar. Även den som själv är intresserad kan använda rådgivning som en del av sin förvaltning för att få en second opinion av egna beslut och investeringsidéer. Att ha någon att diskutera med för att få nya eller andra perspektiv, och undvika att fatta känslostyrda beslut när det uppstår osäkerhet kan göra stor skillnad. Och, det finns placeringsalternativ som kunden inte kommer åt på egen hand.

– Dessutom är det bra att ha en etablerad rådgivare för kapitalet om det skulle hända den som sitter på tillgångarna något. Vid till exempel arvsskiften är det mycket värdefullt för arvingar att det finns en rådgivare som kan historiken i förvaltningen och kan vara behjälplig.

Är AI ett hot eller möjlighet för individanpassad rådgivning?
– Jag tror inte att AI är ett hot. Människor kommer att fortsätta vilja träffa människor. Men det finns bra AI-verktyg som kan användas, och de kan snarare vara till hjälp för att sätta ihop lämpliga placeringskombinationer, beräkna risker och annat.

Vilken är den vanligaste frågan en rådgivare får av sina kunder?
– Ofta är det fokus på olika placeringsalternativ. En annan vanlig fråga är hur mycket man måste investera för att få vara kund hos oss. Och vad som skiljer oss från att vara kund hos banken.

Och vad svarar du?
– Allt handlar om individen. Till skillnad från de stora bankerna har vi inga standardlösningar, helt enkelt därför att det inte finns några standardmänniskor. Vi behandlar alla olika och erbjuder individanpassad rådgivning på riktigt. Vi har ett brett erbjudande inom förmögenhetsförvaltning och är ledande i Norden inom strukturerade produkter.Garantums individanpassade rådgivning > 
I en tid när allt fler aktörer minskar sin service till kunderna eller inskränker sina erbjudanden till ett fåtal färdiga lösningar, väljer vi på Garantum att gå åt motsatt håll. Anledningen är enkel. Det finns inga standardmänniskor, därför tror vi inte på standardlösningar.

Cathrin Carrion
Senior rådgivare, Garantum Wealth Management.

Några områden där Garantum och de rådgivare som arbetar
nära oss har en samlad expertis:

 


Ta hjälp av en rådgivare

En rådgivare ger professionell hjälp med planering av ditt sparande. Rådgivaren utgår från din situation och föreslår lösningar och ger investeringsförslag som passar din riskprofil, sparhorisont och andra preferenser. En rådgivare kan också hjälpa dig att förstå hur kapitalmarknaden fungerar och vara diskussionspartner när du har frågor eller funderingar kring marknaden.

     HITTA EN RÅDGIVARE NÄRA DIG >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.