Sprinter

CS SPR Sverige Platå OS 3000

Marknadskurs 14 535 SEK
Långsiktig kurs 14 777,33 SEK
Nivå Underliggande 149,16%
2017-04-27
2022-04-27
Riskbarriär 70%

Underliggande

STO OMX INDEX 48,02%
Vikt 100,00%
Startkurs 1564,05
Justerad startkurs 1564,05
Justerad startkurs (%) 0,00%
Riskbarriär 1094,84
Justerad kurs 2315,17
Justerad utveckling (%) 48,02%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN CH0305148261
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 01:00:00
Emissionsdag 2017-04-27
Startdag 2017-04-06
Sista observationsdag 2022-04-06
Återbetalningsdag 2022-04-27
Genomsnitt start 2021-04-06
Genomsnitt slut 2022-04-06
Löptid 5 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 10 000 SEK
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 200%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • En Sprinter Platå ger en högre deltagandegrad i underliggande tillgång upp till en viss förutbestämd nivå (platå). Du får alltså det bästa av utvecklingen gånger deltagandegraden upp till den nivån eller utvecklingen i underliggande tillgång.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.