Autocall

CS AC Sv bolag Mån KSK 3964

Marknadskurs 93,28%
Långsiktig kurs 100,73%
Nivå Underliggande 86,50%
Utbetalda kuponger 11,68%
2020-09-22
2025-09-22
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%

Underliggande

Evolution Gaming Group AB 104,90%
Startkurs 600,00
Inlösenbarriär 600,00
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 360,00
Justerad kurs 1229,40
Justerad utveckling (%) 104,90%
BOLIDEN 54,44%
Startkurs 255,50
Inlösenbarriär 255,50
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 153,30
Justerad kurs 394,60
Justerad utveckling (%) 54,44%
SE BANKEN A ORD 47,67%
Startkurs 84,58
Inlösenbarriär 84,58
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 50,75
Justerad kurs 124,90
Justerad utveckling (%) 47,67%
ELEKTA B -13,84%
Startkurs 116,30
Inlösenbarriär 116,30
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 69,78
Justerad kurs 100,20
Justerad utveckling (%) -13,84%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0014555603
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 01:00:00
Emissionsdag 2020-09-22
Startdag 2020-09-03
Sista observationsdag 2025-09-03
Återbetalningsdag 2025-09-22
Löptid Max 5 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 4,73

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 0,73%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2020-10-05 2020-10-19 0,73% Ja Nej link
2020-11-03 2020-11-17 0,73% Ja Nej link
2020-12-03 2020-12-22 0,73% Ja Nej link
2021-01-04 2021-01-19 0,73% Ja Nej link
2021-02-03 2021-02-17 0,73% Ja Nej link
2021-03-03 2021-03-17 0,73% Ja Nej link
2021-04-06 2021-04-20 0,73% Ja Nej link
2021-05-03 2021-05-24 0,73% Ja Nej link
2021-06-03 2021-06-17 0,73% Ja Nej link
2021-07-05 2021-07-22 0,73% Ja Nej link
2021-08-03 2021-08-23 0,73% Ja Nej link
2021-09-03 2021-09-22 0,73% Ja Nej link
2021-10-04 2021-10-22 0,73% Ja Nej link
2021-11-03 2021-11-22 0,73% Ja Nej link
2021-12-03 2021-12-22 0,73% Ja Nej link
2022-01-03 2022-01-24 0,73% Ja Nej link
2022-02-03 2022-02-22 0,73%
2022-03-03 2022-03-22 0,73%
2022-04-04 2022-04-22 0,73%
2022-05-03 2022-05-23 0,73%
2022-06-03 2022-06-22 0,73%
2022-07-04 2022-07-22 0,73%
2022-08-03 2022-08-22 0,73%
2022-09-05 2022-09-22 0,73%
2022-10-03 2022-10-24 0,73%
2022-11-03 2022-11-22 0,73%
2022-12-05 2022-12-22 0,73%
2023-01-03 2023-01-23 0,73%
2023-02-03 2023-02-22 0,73%
2023-03-03 2023-03-22 0,73%
2023-04-03 2023-04-24 0,73%
2023-05-03 2023-05-22 0,73%
2023-06-05 2023-06-22 0,73%
2023-07-03 2023-07-24 0,73%
2023-08-03 2023-08-22 0,73%
2023-09-04 2023-09-22 0,73%
2023-10-03 2023-10-23 0,73%
2023-11-03 2023-11-22 0,73%
2023-12-04 2023-12-22 0,73%
2024-01-03 2024-01-22 0,73%
2024-02-05 2024-02-22 0,73%
2024-03-04 2024-03-22 0,73%
2024-04-03 2024-04-22 0,73%
2024-05-03 2024-05-22 0,73%
2024-06-03 2024-06-24 0,73%
2024-07-03 2024-07-22 0,73%
2024-08-05 2024-08-22 0,73%
2024-09-03 2024-09-23 0,73%
2024-10-03 2024-10-22 0,73%
2024-11-04 2024-11-22 0,73%
2024-12-03 2024-12-23 0,73%
2025-01-03 2025-01-22 0,73%
2025-02-03 2025-02-24 0,73%
2025-03-03 2025-03-24 0,73%
2025-04-03 2025-04-22 0,73%
2025-05-05 2025-05-22 0,73%
2025-06-03 2025-06-23 0,73%
2025-07-03 2025-07-22 0,73%
2025-08-04 2025-08-22 0,73%
2025-09-03 2025-09-22 0,73%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.