Autocall

GS AC No bolag Combo 85% skydd 4240

Marknadskurs 67,83%
Långsiktig kurs 85,00%
Nivå Underliggande 51,24%
2021-10-27
2029-10-26
Inlösenbarriär 100 %
Kupongbarriär 80 %
Riskbarriär 70 %

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 60,74%
Startkurs 1043,00
Inlösenbarriär 1043,00
Kupongbarriär 834,40
Riskbarriär 730,10
Justerad kurs 1676,50
Justerad utveckling (%) 60,74%
Underliggande Exponering -0,71%
SWEDBANK A ORD 21,01%
Startkurs 181,48
Inlösenbarriär 181,48
Kupongbarriär 145,18
Riskbarriär 127,03
Justerad kurs 219,60
Justerad utveckling (%) 21,01%
Underliggande Exponering 2,27%
TELENOR -11,99%
Startkurs 139,75
Inlösenbarriär 139,75
Kupongbarriär 111,80
Riskbarriär 97,83
Justerad kurs 123,00
Justerad utveckling (%) -11,99%
Underliggande Exponering 2,70%
FORTUM OYJ -48,73%
Startkurs 27,06
Inlösenbarriär 27,06
Kupongbarriär 21,65
Riskbarriär 18,94
Justerad kurs 13,88
Justerad utveckling (%) -48,73%
Underliggande Exponering 5,85%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0016276950
Status Aktiv
Emittent Goldman Sachs International
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2021-10-27
Startdag 2021-10-14
Närmast kommande observation 2024-10-14
Sista observationsdag 2029-10-15
Återbetalningsdag 2029-10-26
Löptid Max 8 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 85%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 9,2%
Kupong 2%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2022-10-14 2022-10-27 2% 9,2% 100% Nej Nej link
2023-10-16 2023-10-27 2% 18,4% 100% Nej Nej link
2024-10-14 2024-10-28 2% 27,6% 100%
2025-10-14 2025-10-27 2% 36,8% 100%
2026-10-14 2026-10-27 2% 46% 100%
2027-10-14 2027-10-27 2% 55,2% 100%
2028-10-16 2028-10-27 2% 64,4% 100%
2029-10-15 2029-10-26 2% 73,6% 100%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • En kupong betalas ut givet att ingen underliggande tillgång har fallit under kupongbarriären vid en avstämningsdag.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.