Kapitalskyddad obl.

BB AO No banker Tillväxt 4752

Marknadskurs 113,12%
Långsiktig kurs 123,62%
Nivå Underliggande 110,54%
2023-03-29
2029-03-29

Underliggande

DNBNOR ORD 14,65%
Vikt 20,00%
Startkurs 184,90
Justerad startkurs 190,05
Justerad startkurs (%) - 2,79%
Justerad kurs 217,90
Justerad utveckling (%) 14,65%
Underliggande Exponering 17,21%
SE BANKEN A ORD 12,75%
Vikt 20,00%
Startkurs 112,30
Justerad startkurs 114,90
Justerad startkurs (%) - 2,32%
Justerad kurs 129,55
Justerad utveckling (%) 12,75%
Underliggande Exponering 16,95%
SWEDBANK A ORD 12,18%
Vikt 20,00%
Startkurs 182,00
Justerad startkurs 179,18
Justerad startkurs (%) 1,55%
Justerad kurs 201,00
Justerad utveckling (%) 12,18%
Underliggande Exponering 14,00%
HANDELSBANKEN A 7,28%
Vikt 20,00%
Startkurs 93,54
Justerad startkurs 91,54
Justerad startkurs (%) 2,15%
Justerad kurs 98,20
Justerad utveckling (%) 7,28%
Underliggande Exponering 16,20%
NORDEA BANK AB 5,35%
Vikt 20,00%
Startkurs 115,56
Justerad startkurs 113,75
Justerad startkurs (%) 1,57%
Justerad kurs 119,84
Justerad utveckling (%) 5,35%
Underliggande Exponering 19,85%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019763046
Status Aktiv
Emittent BARCLAYS BANK PLC
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-09-28 02:00:00
Emissionsdag 2023-03-29
Startdag 2023-03-16
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2029-03-16
Återbetalningsdag 2029-03-29
Genomsnitt start 2028-03-16
Genomsnitt slut 2029-03-16
Löptid 6 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 110%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 224%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 5,97% (0,99%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i starten, vilket innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.