Kapitalskyddad obl.

GAP+ AO Europa 3109

Marknadskurs 144,24%
Långsiktig kurs 156,68%
Nivå Underliggande 142,02%
2017-09-27
2025-11-24
Vinstsäkring

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 217,43%
Vikt 10,00%
Startkurs 503,00
Justerad kurs 1596,66
Justerad utveckling (%) 217,43%
Underliggande Exponering 37,77%
MUNICH RE N ORD 165,95%
Vikt 10,00%
Startkurs 168,00
Justerad kurs 446,80
Justerad utveckling (%) 165,95%
Underliggande Exponering 31,53%
ZURICH FIN SVCS N ORD 68,57%
Vikt 10,00%
Startkurs 280,10
Justerad kurs 472,18
Justerad utveckling (%) 68,57%
Underliggande Exponering 19,12%
NOVN_VX + 0.2*ALCON_SW (with history) 38,38%
Vikt 10,00%
Startkurs 80,95
Justerad kurs 112,02
Justerad utveckling (%) 38,38%
NESTLE N ORD 17,22%
Vikt 10,00%
Startkurs 80,85
Justerad kurs 94,77
Justerad utveckling (%) 17,22%
Underliggande Exponering 13,12%
SANOFI AVENTIS ORD 14,03%
Vikt 10,00%
Startkurs 81,44
Justerad kurs 92,86
Justerad utveckling (%) 14,03%
Underliggande Exponering 13,18%
UNILEVER PLC -0,10%
Vikt 10,00%
Startkurs 50,44
Justerad kurs 50,39
Justerad utveckling (%) -0,10%
Underliggande Exponering 11,78%
HSBC HOLDINGS ORD -7,55%
Vikt 10,00%
Startkurs 706,71
Justerad kurs 653,36
Justerad utveckling (%) -7,55%
Underliggande Exponering 10,60%
TELIA Co AB -27,20%
Vikt 10,00%
Startkurs 37,93
Justerad kurs 27,61
Justerad utveckling (%) -27,20%
Underliggande Exponering 8,54%
VODAFONE GROUP ORD -67,02%
Vikt 10,00%
Startkurs 215,10
Justerad kurs 70,95
Justerad utveckling (%) -67,02%
Underliggande Exponering 3,81%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1549456280
Status Aktiv
Emittent Argentum Capital S.A
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2017-09-27
Startdag 2017-09-07
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-10-22
Återbetalningsdag 2025-11-24
Genomsnitt start 2023-10-23
Genomsnitt slut 2025-10-22
Löptid 8,2 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,11

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 92,13%
Deltagandegrad 183%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>
Produktegenskaper
GAP+ har en fondliknande kostnadsmodell med ett årligt arvode om 1% samt ett vinstdelningsarvode om 10% på den del av marknadsvärdet som överstiger emissionskursen. Arvodet justeras dagligen och är avdraget från den marknadskurs som publiceras.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • GAP är en paketeringsform för produkter där kreditrisken kan fördelas mot flera emittenter.
  • Det tas ut ett löpande arvode under placeringens löptid till skillnad från en placering med traditionellt arrangörsarvode där alla arvoden tas ut på startdagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.