Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?


      

 Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet tillkvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Svenska bolag Plus/Minus Månadsvis nr 4846

Risk  
Inriktning   Electrolux B, Getinge B, Ericsson B, H&M B
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande månadsvis kupong på 1,6%
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag 100% Skydd nr 4847

Risk  
Inriktning   Nordea, Hexagon B, Getinge B, Electrolux B
Avkastning   Årsvis ackumulerande kupong på 8%
Barriärer   90%/90%/-
     

AUTOCALL

Hälsovård Low Trigger nr 4848

Risk  
Inriktning   Getinge B, Astra Zeneca, Grifols, Novo Nordisk B
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 18%
Barriärer   80%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Combo KSK nr 4849

Risk  
Inriktning   Nordea, H&M B, Getinge B, Electrolux B
Avkastning   Möjlighet till årlig kursskyddad kup. på 6% och årlig ack. kup. på 13%
Barriärer   90%/-/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Barrier Kvart. nr 4850

Risk  
Inriktning   Swedbank A, Elekta B, Atlas Copco A, SKF B
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,4%
Barriärer   90%/50%/50%
     

AUTOCALL

Nordiska banker Plus/Minus Kvart. nr 4851

Risk  
Inriktning   Nordea, Swedbank A, DNB, Danske Bank
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 3%
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 4855

Risk  
Inriktning   Husqvarna B, Swedbank A, Dometic, Millicom
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 16,5%
Barriärer   75%/75%/60%
     
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Step Down nr 4872

Risk  
Inriktning   Atlas Copco A, H&M B, Norsk Hydro, Millicom
Avkastning   Årlig ack. kup. på 15%, inlösen- och kup.barriär sänks 10% vart år.
Barriärer   90-50%/90-50%/40%
     

Läs den senaste marknadskrönikan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Trygghet nr 4856

Risk  
Inriktning   Korg med 5 aktier
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Tillväxt nr 4857

Risk  
Inriktning   Korg med 5 aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Trygghet nr 4858

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Tillväxt nr 4859

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global Trygghet nr 4860

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i indexkorg
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global Tillväxt nr 4861

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i indexkorgen
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEOBLIGATION

Läkemedel Trygghet nr 4862

Risk  
Inriktning   Korg med 8 aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Läkemedel Tillväxt nr 4863

Risk  
Inriktning   Korg med 8 aktier
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Asien nr 4864

Risk  
Inriktning   Korg med 5 index
Deltagandegrad   1,4 x uppgången i indexkorgen
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 4865

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 4866

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     
     

Läs om hur du kan investera i börsen med 100% kapitalskydd.

Kreditlänkade placeringar

Kreditlänkade placeringar passar för dig som i första hand söker efter en räntelik placering men med högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd jämfört med traditionella räntealternativ.

KREDITCERTIFIKAT

Stena Kvartalsvis
nr 4867

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   Stena AB (publ)
Avkastning   7%/år, betalas ut kvartalsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
Kredithändelse för Stena AB (publ)
     

KREDITCERTIFIKAT

Investment Grade Europa Månadsvis nr 4868

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   Markit iTraxx Europe series 39
Avkastning   8%/år, betalas ut månadsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
0-3 100%, -25%-enheter 4-7
     

Sprinter

En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.

SPRINTER

Nordiska banker Smart Bonus x2 nr 4869

Risk  
Inriktning   Nordea, Swedbank A, SEB A, DNB
Avkastning   Möjlighet upp till 1 eller 2 bonuskuponger (sammanlagt 90%) eller korgutveckling.
Barriärer   100%/60%/60%
     

SPRINTER

Swedbank & Nordea Platå nr 4870

Risk  
Inriktning   Nordea, Swedbank A
Avkastning   Aktiekorgens uppgång gånger deltagandegrad på 3,5 till platå på 20%, därefter ges utv. som en direktinvestering i korgen
Barriärer   Platå 20%/Risk 80%
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.