Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?


     

 Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Nordiska banker Plus/Minus Kvart. nr 5069

Risk  
Inriktning   SEB A, Handelsbanken A, Swedbank A, Danske Bank
Avkastning   Möjlighet till utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,8%
Barriärer   90%/80%/60%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

AUTOCALL

Svenska bolag Step Down nr 5070

Risk  
Inriktning   Elekta B, SSAB A, H&M B, Tele2 B
Avkastning   Årlig ack. kup. på 15%, inlösen- och kup.barriär sänks 10% vart år.
Barriärer   90-50%/90-50%/40%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 5071

Risk  
Inriktning   JM, Husqvarna B, Millicom, SEB A
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 16%
Barriärer   75%/75%/50%
Emittent   Nordea Bank Abp
     
     
     

AUTOCALL

Hälsovård Low Trigger nr 5072

Risk  
Inriktning   Grifols, Novo Nordisk B, Sanofi, Sonova Holding
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 18%
Barriärer   70%/70%/50%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

AUTOCALL

Nordiska kvalitetsbolag LB Kvart. nr 5073

Risk  
Inriktning   Atlas Copco A, Hexagon B, Nibe B, Novo Nordisk B
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,55%
Barriärer   90%/50%/50%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     
     

AUTOCALL

Svenska bolag Combo KSK nr 5074

Risk  
Inriktning   SSAB A, Telia, Millicom, Ericsson B
Avkastning   Möjlighet till både en kursskyddad årlig kupong på 6% och en årlig ack. kupong på 15%
Barriärer   90%/-/60%
Emittent   Nordea Bank Abp
     

AUTOCALL

Svenska bolag KSK Mån. nr 5075

   

Risk  
Inriktning   Boliden, JM, Tele2 B, Husqvarna B
Avkastning   Möjlighet till månadsvis kursskyddad kupong på 0,8%
Barriärer   90%/-/60%
Emittent   BNP Paribas

AUTOCALL

Svenska bolag Recovery SB 2 år nr 5076

Risk  
Inriktning   Boliden, JM, Husqvarna B, Telia
Avkastning   Möjlighet till kvartalsvis ack. kupong på 9% alt. bonuskupong om 36%
Barriärer   100%/100%/60%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

AUTOCALL

Nordiska Index nr 5077

   

Risk  
Inriktning   OMXS30, OMXC25, OMXH25, OBX PRICE INDEX
Avkastning   Ackumulerande årlig kupong på 12%
Barriärer   100%/100%/80%
Emittent   Nordea Bank Abp
     
     

Läs den senaste marknadskrönikan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

FONDOBLIGATION

Globala småbolag nr 5078

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 småbolagsfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre småbolagsfonder ger 1,2 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     

FONDOBLIGATION

Teknik nr 5079

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 teknikfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre teknikfonder ger 1,1 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     

FONDOBLIGATION

Tillväxtmarknader nr 5080

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 tillväxtmarknadsfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre tillväxtmarknadsfonder ger 1,15 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 5081

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 5082

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,65 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global nr 5083

Risk  
Inriktning   Korg med 4 marknader
Deltagandegrad   1,5 x uppgången i korgen
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     

AKTIEOBLIGATION

Europa bolag Trygghet nr 5084

Risk  
Inriktning   Korg med 10 aktier
Deltagandegrad   1,3 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

AKTIEOBLIGATION

Europa bolag Tillväxt nr 5085

Risk  
Inriktning   Korg med 10 aktier
Deltagandegrad   2,15 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

Läs om hur du kan investera i börsen med 100% kapitalskydd.

Sprinter

En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.

SPRINTER

Buy the dip Europeiska banker nr 5086

Risk  
Inriktning   EURO STOXX Banks
Avkastning   50% aktieindex, 50% i räntedel. Vid passering av varje barriär sker omallokering från ränta till aktier. Indikativ ränta på räntedelen: 16,5%/år.
Barriärer   90%/85%/80%
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.