Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?


      

 Sprinter

En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.

SPRINTER

Svenska bolag Recovery SB x2 nr 4558

Risk  
Inriktning   SKF B, Securitas, H&M B, Electrolux
Avkastning   Två bonuskuponger på 50% eller utveckling
Barriärer   80%/60%
     

Christer Tallboms Marknadskrönika september 2022

Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet tillkvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Svenska bolag Kvartalsvis Low Barrier nr 4557

Risk  
Inriktning   Electrolux B, H%M B, Ericcson B, Sandvik
Avkastning   Ackumelerande kupong på 2,5%/kvartal
Barriärer   90%/50%/50%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger Halvårsvis nr 4565

Risk  
Inriktning   Nibe B, Volvo Car B, Ericsson B, AstraZeneca
Avkastning   Halvårsvis ackumelerande kupong på 7%
Barriärer   75%/75%/50%
     

AUTOCALL

Svenska banker Kvartalsvis P/M nr 4570

Risk  
Inriktning   Swedbank A, Nordea, SHB A, SEB A
Avkastning   Utbetalande/ack. kupong på 2,5%/kvartal
Barriärer   90%/80%/70%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Combo 100% Skydd nr 4571

Risk  
Inriktning   Swedbank A, Fortum, Telenor, Novo Nordisk
Avkastning   Utbetalande/ackumelerande kupong på 2%/8%/år
Barriärer   100%/80%/-
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Step Down nr 4572

Risk  
Inriktning   Getinge B, Electrolux, Danske Bank, Nibe B
Avkastning   Ackumelerande kupong på 15,5%/år
Barriärer   90%/80%/70%/60%/50%/40%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 4573

Risk  
Inriktning   Atlas Copco, Electrolux B, Volvo B, Ericsson B
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 19%
Barriärer   80%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Månadsvis KSK nr 4574

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Nordea, Sandvik, Electrolux B
Avkastning   Månatlig kursskyddad kupong på 0,63%
Barriärer   90%/-/60%
     

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 4561

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30 Index
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 4562

Risk    
Inriktning   OMX Stockholm 30 Index
Deltagandegrad   1,6 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Europeiska Läkemedel SFB nr 4566

Risk  
Inriktning   8 Europeiska läkemedelsbolag
Deltagandegrad   1,05 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska bolag Tillväxt nr 4568

Risk  
Inriktning   Korg med 8 nordiska aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska bolag Trygghet nr 4569

Risk  
Inriktning   Korg med 8 nordiska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

Kreditlänkade placeringar

Kreditlänkade placeringar passar för dig som i första hand söker efter en räntelik placering men med högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd jämfört med traditionella räntealternativ.

KREDITCERTIFIKAT

High Yield Europa Kvartalsvis nr 4559

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   iTraxx Crossover Index series 37
Avkastning   4,5%/år, betalas ut kvartalsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
0-15 100%, -1,67%-enheter 16-75
     

KREDITCERTIFIKAT

Investment Grade Europa Månadsvis nr 4560

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   Markit iTraxx Europe Index s37
Avkastning   8%/år, betalas ut månadsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
0-3 100%, -25%-enheter 4-7
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.