Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade placeringar med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade placeringar. Så tänker vi. Hur tänker du?


      

 Sprinter

En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.

SPRINTER

Hälsovård Smart Bonus x2 nr 4362

Risk  
Inriktning   Abbvie, Medtronic, Philips, Roche
Avkastning   Två bonuskuponger på 45% eller utveckling
Barriärer   100%/60%
     

SPRINTER

Nordiska bolag Smart Bonus x2 nr 4353

Risk  
Inriktning   Electrolux, AP Møeller-Mærsk, Vestas, Ericsson
Avkastning   Två bonuskuponger på 40% eller utveckling
Barriärer   80%/50%
     

Christer Tallbom Marknadskrönika februari 2022

Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet tillkvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Nordiska bolag Low Trigger nr 4350

Risk  
Inriktning   Norsk Hydro, Fortum, ISS, AP Møller-Mærsk
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 17%
Barriärer   75%/75%/50%
     

AUTOCALL

Top Pick Low Trigger nr 4366

Risk  
Inriktning   SKF, H&M, Ericsson, AstraZeneca
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 15%
Barriärer   80%/80%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #1 Halvår Low Trigger nr 4351

Risk  
Inriktning   H&M B, Nokia, Getinge, Stora Enso
Avkastning   Halvårsvis ackumelerande kupong på 6%
Barriärer   75%/75%/50%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #2 Halvår Low Trigger nr 4369

Risk  
Inriktning   Neste, Hexagon, Ericsson, Outokumpu
Avkastning   Halvårsvis ackumelerande kupong på 6%
Barriärer   75%/75%/50%
     

AUTOCALL

Grön elektrifiering 80% kapitalskydd nr 4357

Risk  
Inriktning   Enel, Siemens, Schneider Electric, Vestas
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 10%
Barriärer   100%/100%/70%
     

AUTOCALL

Top Pick Step Down nr 4346

Risk  
Inriktning   SKF, Sandvik, H&M, AstraZeneca
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 8,5%
Barriärer   90%/80%/70%/60%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 4349

Risk  
Inriktning   Elekta, Nokia,
SSAB, Tele2
Avkastning   Månatlig ackumelerande kupong på 1,2%
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Top Pick Kvartalsvis Plus/Minus nr 4364

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Ericsson, Stora Enso, Millicom
Avkastning   Ackumelerande kupong på 4%/kvartal
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #1 Månadsvis KSK nr 4347

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Boliden, Outokumpu, Millicom
Avkastning   Månatlig kursskyddad kupong på 0,6%
Barriärer   90%/-/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #1 Månadsvis KSK nr 4348

Risk  
Inriktning   Electrolux, Fortum, Kinnevik, Norsk Hydro
Avkastning   Månatlig kursskyddad kupong på 0,6%
Barriärer   90%/-/60%
     

AUTOCALL

Nordiska Bolag Combo Buffert nr 4352

Risk  
Inriktning   Getinge, ISS, Fortum, AP Møller-Mærsk
Avkastning   Utbetalande/ackumelerande kupong på 7%/10%/år
Barriärer   85%/60%/50%
     

AUTOCALL

Top Pick Optimal start nr 4365

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Ericsson, Stora Enso, Millicom
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 15%
Barriärer   90%/90%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #1 Kvartal Smart Bonus 2 år nr 4363

Risk  
Inriktning   Nordea, Norsk Hydro, Nokia, Vestas
Avkastning   Kvartalsvis ack. kupong på 7,5%/Bonuskupong 30%
Barriärer   100%/100%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #2 Kvartal Smart Bonus 2 år nr 4368

Risk  
Inriktning   Hexagon, ISS, Getinge, AP Møller-Mærsk
Avkastning   Kvartalsvis ack. kupong på 7%/Bonuskupong 28%
Barriärer   100%/100%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 4380

Risk  
Inriktning   Norsk Hydro, Getinge, A.P. Møller - Mærsk & Fortum
Avkastning   Månadsvis utb./ack. kupong på 1,5%
Barriärer   90%/80%/60%
     

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

AKTIEOBLIGATION

Svenska cykliska bolag SFB 90% skydd nr 4358

Risk  
Inriktning   Korg med 10 cykliska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   90%
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europeiska banker 90% skydd NOK nr 4361

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600 Banks EUR
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   90%
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.