Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?


      

 Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet tillkvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Nordiska bolag Low Barrier Kvart. nr 4730

Risk  
Inriktning   Getinge B, H&M B, Electrolux B, Norsk Hydro
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,8%
Barriärer   90%/50%/50%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 4732

Risk  
Inriktning   Ericsson B, SKF B, Getinge B, H&M B
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 18%
Barriärer   75%/75%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Plus/Minus Månadsvis nr 4733

Risk  
Inriktning   H&M B, Electrolux B, Boliden, Ericsson B
Avkastning   Månadsvis ackumulerande kupong på 1,65%
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Råvarubolag Low Trigger nr 4734

Risk  
Inriktning   SSAB A, EPIROC, Norsk Hydro, Sandvik
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 17%
Barriärer   80%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Recovery SB 2 år Kvart. nr 4735

Risk  
Inriktning   Getinge B, Secutitas B, Electrolux B, SKF B
Avkastning   Ack. kup. på 7,5%/kvartal / Bonuskup. 30%
Barriärer   100%/100%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag KSK Månadsvis nr 4736

Risk  
Inriktning   Atlas Copco A, Swedbank A, Telia, Securitas B
Avkastning   Månadsvis kursskyddad kupong på 0,65%
Barriärer   90%/-/60%
     

AUTOCALL

Nordiska banker Plus/Minus Kvart. nr 4729

Risk  
Inriktning   Nordea, Swedbank A, DNB, Handelsbanken A
Avkastning   Ackumulerande kupong på 3%/kvartal
Barriärer   90%/80%/60%
     

Läs den senaste marknadskrönikan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Trygghet nr 4739

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Tillväxt nr 4740

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Kina Trygghet
nr 4741

Risk  
Inriktning   Hang Seng Index
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Kina Tillväxt nr 4742

Risk  
Inriktning   Hang Seng Index
Deltagandegrad   1,5 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 4743

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 4744

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige nr 4746

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Trygghet nr 4751

Risk  
Inriktning   5 aktier
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska banker Tillväxt nr 4752

Risk  
Inriktning   5 aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Svenska bolag Trygghet nr 4737

Risk  
Inriktning   8 svenska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorg
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEOBLIGATION

Svenska bolag Tillväxt nr 4738

Risk  
Inriktning   8 svenska aktier
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Bäst av tre nr 4745

Risk  
Inriktning   3 portföljer med olika vikter (60/20/20)
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i bäst utvecklade portfölj
Kapitalskydd   100%
     

Läs om hur du kan investera i börsen med 100% kapitalskydd.

Kreditlänkade placeringar

Kreditlänkade placeringar passar för dig som i första hand söker efter en räntelik placering men med högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd jämfört med traditionella räntealternativ.

KREDITCERTIFIKAT

High Yield Europa Kvartalsvis nr 4747

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   iTraxx Crossover Index series 38
Avkastning   7,5%/år, betalas ut kvartalsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
0-9 100%, -3,70%-enheter 10-36
     

KREDITCERTIFIKAT

Investment Grade Europa Månadsvis nr 4748

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   Markit iTraxx Europe
Avkastning   7,5%/år, betalas ut månadsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
0-3 100%, -25%-enheter 4-7
     

KREDITCERTIFIKAT

Stena Kvartalsvis
nr 4749

Risk  
Kreditberoende skydd/risk   Stena AB (publ)
Avkastning   7,5%/år, betalas ut kvartalsvis
Kreditberoende skydd/risk   Kredithändelser:
Kredithändelse för Stena AB (publ)
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.