Nya strukturerade produkter

I vår nuvarande emission kan du hitta strukturerade produkter med olika inriktningar mot marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är att sprida risker på just detta sätt. Ge din portfölj slagkraft med strukturerade produkter. Så tänker vi. Hur tänker du?


      

 Autocall

En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 5042

Risk  
Inriktning   JM, Husqvarna B, Millicom, SEB A
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 19%
Barriärer   75%/75%/50%
Emittent   Nordea Bank Abp
     
     
     

AUTOCALL

Nordiska banker Plus/Minus Kvart. nr 5043

Risk  
Inriktning   SEB A, Swedbank A, Handelsbanken A, Danske Bank
Avkastning   Möjlighet till utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,8%
Barriärer   90%/80%/60%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

AUTOCALL

Index Sverige/Norge nr 5044

   

Risk  
Inriktning   OMXS30/OBX PRICE INDEX
Avkastning   Ackumulerande årlig kupong på 8,5%
Barriärer   100%/100%/80%
Emittent   Nordea Bank Abp
     
     

AUTOCALL

Konsumentbolag Recovery LT nr 5045

Risk  
Inriktning   Dometic Group, Husqvarna B, Electrolux B, Thule
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 15%
Barriärer   75%/75%/50%
Emittent   Nordea Bank Abp
     
     

AUTOCALL

Svenska bolag KSK Mån. nr 5046

   

Risk  
Inriktning   Atlas Copco A, Telia, Nibe B, Nordea
Avkastning   Möjlighet till månadsvis kursskyddad kupong på 0,75%
Barriärer   90%/-/60%
Emittent   BNP Paribas

AUTOCALL

Nordiska kvalitetsbolag LB Kvart. nr 5047

Risk  
Inriktning   Atlas Copco A, Hexagon B, Nibe B, Novo Nordisk B
Avkastning   Utbetalande/ackumulerande kvartalsvis kupong på 2,8%
Barriärer   90%/50%/50%
Emittent   BNP Paribas
     
     

AUTOCALL

Svenska bolag Step Down nr 5048

Risk  
Inriktning   Elekta B, SSAB A, H&M B, Telia
Avkastning   Årlig ack. kup. på 15%, inlösen- och kup.barriär sänks 10% vart år.
Barriärer   90-50%/90-50%/40%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

AUTOCALL

Svenska bolag Combo KSK nr 5049

Risk  
Inriktning   H&M B, Nibe B, Swedbank A, Hexagon B
Avkastning   Möjlighet till årlig kursskyddad kup. på 6% och årlig ack. kup. på 16,5%
Barriärer   90%/-/60%
Emittent   BNP Paribas
     

AUTOCALL

Svenska bolag Recovery SB 2 år nr 5060

Risk  
Inriktning   JM, Nibe B, Ericsson B, Millicom
Avkastning   Möjlighet till kvartalsvis ack. kupong på 9% alt. bonuskupong om 36%
Barriärer   100%/100%/60%
Emittent   Goldman Sachs International, London
     

Läs den senaste marknadskrönikan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering.

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Trygghet nr 5020

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Sverige Tillväxt nr 5051

Risk  
Inriktning   OMX Stockolm 30
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     
     
     

FONDOBLIGATION

Länsförsäkringar fastighetsfond nr 5052

Risk  
Inriktning   Strategi mot LF fastighetsfond
Deltagandegrad   Strategi som följer en fastighetsfond ger 1,2 x strategins utv.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     

FONDOBLIGATION

Globala småbolag nr 5053

Risk  
Inriktning   Strategi mot 3 småbolagsfonder
Deltagandegrad   Strategi som följer tre småbolagsfonder ger 1,2 x strategins utveckling.
Kapitalskydd   100%
Emittent   Barclays Bank PLC
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Global nr 5054

Risk  
Inriktning   Korg med 4 marknader
Deltagandegrad   1,25 x uppgången i korgen
Kapitalskydd   100%
Emittent   Morgan Stanley B.V.
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Trygghet nr 5055

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europa Tillväxt nr 5056

Risk  
Inriktning   STOXX600
Deltagandegrad   1,7 x uppgången i aktieindex
Kapitalskydd   100%
Emittent   BNP Paribas
     
     
     

Läs om hur du kan investera i börsen med 100% kapitalskydd.

Sprinter

En sprinter är en långsiktig placering för dig som vill ha avkastningsmöjlighet knuten till marknaden men dessutom ett visst skydd om marknaden faller. En sprinter kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering med skillnaden att en sprinter har en förutbestämd löptid.

SPRINTER

Svensk bolagskorg nr 5057

Risk  
Inriktning   Korg innehållande 12 aktier
Avkastning   2,2 x uppgången i aktiekorgen.
Barriärer   100%/50%
Emittent   BNP Paribas
                       
     
     

SPRINTER

Buy the dip Europeiska banker nr 5058

Risk  
Inriktning   EURO STOXX BANKS PRICE EUR
Avkastning   50% aktieindex, 50% i räntedel. När varje barriär passeras sker omalloker-ing från ränta till aktier. Indikativ kupongränta på räntedelen: 16,5%/år.
Barriärer   90%/85%/80%
Emittent   UBS AG, London
     

SPRINTER

Buy the dip Sverige nr 5059

Risk  
Inriktning   OMXS30
Avkastning   50% aktieindex, 50% i räntedel. Vid passering av varje barriär sker omallokering från ränta till aktier. Indikativ kupongränta på räntedelen: 5,8%/år.
Barriärer   90%/85%/80%
Emittent   UBS AG, London
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.