Vi behandlar alla olika


I en tid när allt fler aktörer minskar sin service till kunderna eller inskränker sina erbjudanden till ett fåtal färdiga lösningar, väljer vi på Garantum att gå åt motsatt håll. Anledningen är enkel. Det finns inga standardmänniskor, därför tror vi inte på standardlösningar.

Tvärtom tror vi på idén att utgå från varje enskild individ och dennes unika förutsättningar. Vi ser till din livssituation, din inställning till risk och syftet och målen med ditt sparande. När vi har hela bilden klar för oss tar vi fram en helhetslösning som du kan känna dig trygg med. Dina ekonomiska intressen bevakar vi kontinuerligt och sätter stort värde i uppföljning samt att finnas till hands för dig. 

Individanpassad rådgivning på riktigt
Vi tror på det personliga mötet. Därför har vi inom Garantum Wealth Management 140 anknutna rådgivare runtom i landet. Vi stödjer dem med förvaltningstjänster, analyser och service. Det är en naturlig del av vårt gemensamma erbjudande och det du som investerare får tillgång till. Rådgivarens mål är alltid detsamma, att ta fram lösningar som passar just dig och ingen annan. 

Inte vilka rådgivare som helst
Vi ställer höga krav på de rådgivare som arbetar med våra tjänster. Särskilt de rådgivare som är anknutna till oss och verkar under våra tillstånd och nyttjar vår investeringsplattform. Med ett noggrant ramverk och höga kvalitetskrav säkerställer vi att du får en rådgivning som är anpassad efter dina behov och riskpreferenser. 

En del av något större
Hos oss får du det bästa av två världar. Du får tillgång till ett starkt placerings- och förvaltningserbjudande genom koncernens samlade kunskap och expertis. Du blir en del av något större och får ett unikt erbjudande inom wealth management. Allt under samma trygga paraply – hos en rådgivare nära dig.

Några områden där Garantum och de rådgivare som arbetar
nära oss har en samlad expertis:


Mycket att vinna med finansiell rådgivning

En nyligen genomförd undersökning bland våra kunder visar på hög kundnöjdhet och flera mervärden som rådgivaren tillför. Cathrin Carrion, senior rådgivare på Garantum Wealth Management, ger sin syn på resultaten i en intervju.


Ta hjälp av en rådgivare

En rådgivare ger professionell hjälp med planering av ditt sparande. Rådgivaren utgår från din situation och föreslår lösningar och ger investeringsförslag som passar din riskprofil, sparhorisont och andra preferenser. En rådgivare kan också hjälpa dig att förstå hur kapitalmarknaden fungerar och vara diskussionspartner när du har frågor eller funderingar kring marknaden.

     HITTA EN RÅDGIVARE NÄRA DIG >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.