Du betalar bara för det du behöver

Med vår investeringsplattform och unika produkterbjudande finns rätt förutsättningar för att din rådgivare ska kunna ge dig individanpassad rådgivning på riktigt. Men självklart ska du bara betala för det du behöver – oavsett om du vill ha en enkel fondrådgivning, mer aktiv fondrådgivning eller en komplett rådgivning där du tar del av hela vårt fulla utbud av produkter och tjänster.

Rådgivningstjänster anpassade för dina behov

Vilken nivå på rådgivningstjänster som passar just ditt sparande avgörs av hur omfattande och komplex portföljen är, hur stor aktivitet som portföljen kräver samt dina individuella behov. Men även storleken på dina investeringar kan naturligtvis också påverka. Vi delar in rådgivningstjänsterna i tre olika kategorier: Enkel rådgivning, Aktiv rådgivning eller Komplett rådgivning.

Läs även om olika kundnivåer och vilka andra fördelar du får genom att samla ditt kapital hos oss och din rådgivare.

Vi har valt en annan väg än många andra
När många inskränker sina erbjudanden till ett fåtal standardiserade lösningar som ska passa alla har vi istället valt att gå åt motsatt håll för att värna om den individanpassade rådgivningen. Vi fokuserar på att skapa förutsättningar för rådgivare att hitta individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. Du kan betala för våra och rådgivarens tjänster på flera olika sätt. Antingen genom en traditionell modell eller genom någon av våra nettomodeller där provisioner och arvoden återbetalas till dig som en rabatt. Dessutom alltid med 100% transparens och tydlighet så att du vet vad du betalar och vad du får.

För mer information – prata med din rådgivare. Du är självklart välkommen att ringa oss på 08-522 550 40, så berättar vi mer.

Vad kan ingå i de olika nivåerna?

 

Individanpassad rådgivning
Plattforms
-tjänst*
Enkel Aktiv Komplett
Tillgång till en personlig licensierad investeringsrådgivare  
Kvalitetssäkring av rådgivare  
Tillgång till ett lokalt rådgivarkontor  
Tillgång till försäkrings- och pensionskompetens  
Utbildning i investeringsprodukter  
Utbildning i sparpandeformer för investeringsprodukter  
Löpande lämplighetsbedömning  
Information om individuellt aktuella investeringsalternativ  
Individuella investeringsrekommendationer  
Individuella omallokeringsförslag  
Portföljanalys  
Viss deklarationshjälp   ✔ 
Strategiskt rådgivningsmöte 1 ggr/år med personlig licensierad försäkrings- och/eller investeringsrådgivare   ✔  ✔ 
Aktiv fondrådgivning med bevakning, uppföljning och rådgivning.     ✔ 
Skräddarsydda portfölj- och investeringsförslag    
Pensionslösningar; utredningar, förslag och upphandling    
Komplett rådgivning med ännu större tillgänglighet och dialog med din personliga rådgivare för bevakning, uppföljning och rådgivning.      
         
Produkter och tjänster Plattforms
-tjänst*
Enkel Aktiv Komplett
ISK- och depåkonto
Möjlighet till olika kostnadsmodeller för ISK, depå och depåförsäkring; trad, netto, nettonetto
Fondtorg – kvalitetssäkrat med noga utvalda fonder
Kvalitetssäkring av sparprodukter
Upphandling av konkurrenskraftiga villkor för fonder
Modellportföljer fond - färdiga fondpaket utifrån aktuellt marknadsläge  
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision    
Kunskapsseminarier, event och nätverkande    
Diskretionär portföljförvaltning – så du får mer tid för annat    
Tillgång till några av Sveriges främsta portföljförvaltare    
Strukturerade produkter – prisbelönta placeringar för alla marknadsklimat      
Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag      
Tillgång till unika avkastningsprofiler      
Komplexa lösningar, avancerade specialprodukter och alternativa investeringar      
Private banking-erbjudande      
         
Investeringsplattform och service Plattforms
-tjänst*
Enkel Aktiv Komplett
Fondhandel i inloggat läge som kund 
Daglig aktiehandel via våra aktiemäklare 
Depåvy med analys av portföljutveckling 
Depåvy med analys av underliggande exponering 
Depåvy med analys av aktuell risk 
Uppdatering av produktrelaterade händelser såsom kupongutbetalningar, förfall, företagshändelser etc. 
Personlig kundtjänst 
Depåförsäkring via försäkringsrådgivare  
         
Analyser, utbildning, kunskaps-
seminarier och övrig expertis 
Plattforms
-tjänst*
Enkel Aktiv Komplett
Tillgång till lättförståelig information om produkter och tjänster 
Specialanalyser inom makroekonomi   
Tillgång till makro- och bolagsanalytiker     
Tillgång till utbildningsmaterial och fördjupad produktinformation     
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision     
Inbjudningar till evenemang, föreläsningar och kunskapsseminarier     
         

*Ingår oavsett rådgivningstjänst eller ej

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.