10% kupong per år oberoende av kursutvecklingen!

2018-05-22

Letar du efter stora och säkerställda kassaflöden? Även om du inte har en stark uppfattning om olika valutors utveckling finns det i vårt nya Kupongcertifikat Tillväxtvalutor nr 3411 en rejäl krockkudde vid negativ korgutveckling tack vare den kursskyddade kupongen på 10%/år.

  • Stora kassaflöden, 10% kupong/år (indikativ).
  • Risk eller möjlighet beroende på valutakorgens rörelse mot euron.
  • Årliga kuponger på 10% gör att valutakorgen kan tappa så mycket som 50% gentemot euron utan att återbetalat belopp inklusive kuponger blir lägre än nominellt belopp.
  • Försvagning av underliggande valutakorg gentemot euron påverkar investering negativt och stora delar av investerat belopp kan förloras.
  • Placeringen kan endast tecknas i poster om 50 000 kr

 

Så fungerar Kupongcertifikat Tillväxtvalutor nr 3411
Placeringen följer en valutakorgs rörelse gentemot euron (EUR). Korgen innehåller 1/3 i vardera valutan: brasiliansk real (BRL), indisk rupie (INR) och sydafrikansk rand (ZAR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering positivt, och tvärtom negativt om valutakorgen försvagas mot euron.

 

Kursskyddad kupong
Placeringen betalar även ut en årlig indikativ kupong om 10% per år oavsett valutakorgens utveckling. Det innebär att valutakorgen kan tappa så mycket som 50% gentemot euron utan att återbetalat belopp (ink. kuponger) blir lägre än nominellt belopp. Kupongen är indikativ och fastställs senast på placeringens startdag.

 

Återbetalning av nominellt belopp
Vid en försvagning av underliggande valutakorg gentemot euron påverkas din investering negativt vilket kan innebära att stora delar av ditt investerade belopp går förlorat. Placeringens låga riskklassificering är således på grund av den höga årliga kupongen och ger ingen indikation huruvida ditt investerade belopp betalas tillbaka på placeringens slutdag. 

Till placeringen »

 

Historisk återbetalning på dagliga investeringar fem år tidigare
Illustrationen till vänster visar den simulerade historiska återbetalningen för fiktiva femårsinvesteringar i placeringen. Historisk simulerad återbetalning (historisk simulerad utveckling) innebär ingen garanti för framtida avkastning. Illustrationen till höger visar en fastställd årlig kupong på 10%. Kupongen betalas ut årligen oavsett vautakorgens utveckling.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.