• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Vår roll som specialist på strukturerade placeringar

Garantum har länge axlat rollen som Nordens främsta specialist och designer av strukturerade placeringar. Genom åren har vi skapat mer än 3 000 olika placeringar för att möta kunders unika behov och belönats med många priser från olika branschorganisationer. Priser i all ära – viktigast för oss är att det vi gör medför kundnytta och i slutändan nöjda kunder. 

 

Rätt placering vid rätt tillfälle
Nästan dagligen blir vi påminda om den finansiella marknadens nyckfullhet. Ibland kan förutsättningarna vara helt nya på bara några timmar. Då går det inte att köra på i gamla hjulspår. Vi tror att det allra viktigaste för en finansiell partner är att snabbt kunna anpassa sig till hur marknaden är just nu – och skapa lösningar utifrån det. Rätt placering vid rätt tillfälle. Det är vår enkla filosofi och som baseras på tre grundpelare: Marknadsförutsättningar, kundbehov och struktureringsförutsättningar.


Marknadsförutsättningar
Vår utgångspunkt när vi skapar våra strukturerade placeringar är hur förutsättningarna ser ut i omvärlden. Vår Chefekonom Christer Tallbom ger oss en uppfattning om hur placeringsläget ser ut och väger bland annat in:

 • Konjunkturläget
 • Den ekonomiska tillväxten 
 • Börsvärderingar
 • Ränteläge


Kundbehov
Vår marknadsuppfattning ställer vi mot kundernas behov och efterfrågan. Vad efterfrågas i marknaden just nu:

 • Marknadsexponering
 • Risk
 • Avkastningsprofil
 • Investeringshorisont

Om kunderna delar vår syn på marknadsläget finns det goda förutsättningar för att våra placeringslösningar också kan tillfredsställa deras behov, givet att de ingår i produktens målsegment.


Struktureringsförutsättningar
Utifrån marknadsläge och kundbehov kan vi börja skapa våra placeringar. Vi är dock beroende av hur prissättningen i den finansiella marknaden ser ut:

 • Ränteläge
 • Kursrörlighet (volatilitet)
 • Korrelationer
 • Kreditspreadar 
 • Valutakurser 

Genom att vrida och vända på olika strukturer utifrån dessa förutsättningar försöker vi ifrågasätta, tänka om och tänka nytt för att hitta den optimala kombinationen mellan olika finansiella byggstenar. 

 

Från ax till limpa
Vårt arbete handlar inte bara om att utifrån en bra idé skapa en placering. Hela värdekedjan är längre än så och omfattar gedigna processer kring produktframtagning och produktgodkännande. Därefter används våra placeringar inom ramen för individanpassad rådgivning till de slutliga kunderna. Efter upphandling och slutdokumentation bevakar och följer vi samtliga placeringar fortlöpande, beräknar och publicerar kontinuerligt kursuppdateringar, tillhandahåller handel på daglig andrahandsmarknad (normalt via börsen) och slutligen avstämningar och kommunikation i samband med att löptiden tar slut.

 

  


Ett axplock ur vår vardag och vad vi gör som arrangör

 • Analysera efterfrågan och kundbehov
 • Analysera makroekonomiska förutsättningar
 • Analysera förutsättningarna för underliggande finansiella instrument (struktureringsförutsättningar)
 • Tillgång till unika avkastningsprofiler
 • Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag
 • Ta fram informations- och utbildningsmaterial
 • Förhandla med emittenter
 • Förhandla med optionsmotparter
 • Upprätta dokumentation
 • Upphandling av konkurrenskraftiga villkor
 • Kvalitetssäkra motparternas avtal och dokumentation
 • Prissätta på dagligt handlad börs
 • Bevaka och ta fram underlag för vinstsäkring och omstrukturering 
 • Bevaka förfall, förtida inlösen och återbetalningar

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.