• Uppdaterade villkor oktoberemissionen

  19 september, 2023
  Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 5 oktober. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram til...
 • För dig som har innehav i Scandinavian Credit Fund

  15 september, 2023
  Den 26 maj 2023 beslutade Finserve Nordic AB, som förvaltar Scandinavian Credi Fund (SCF), att säga upp lånet och begära att förtida inlösen av vinstandelslån sker samt att fondens verksamhet...
 • Split i Novo Nordisk A/S

  13 september, 2023
  Novo Nordisk A/S har genomfört en aktiesplit med villkoren 2:1, det innebär att man får två aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn 0,50...
 • Kredithändelse Casino Guichard-Perrachon SA

  11 september, 2023
  Den 6 september beslutade ISDA att en kredithändelse skett i Casino Guichard-Perrachon SA. Datumet för kredithändelsen har satts till den 16 augusti. Casino Guichard-Perrachon SA är ett referensbolag...
 • Fastställda villkor augustiemissionen

  8 september, 2023
  Produkter Indikerad nivå  Fastställd nivå GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4888 2,4% 2,45% GS AC No bolag Combo KSK 4886 6%/13% 6%/12,4% BB AIO Global Trygghet 4892 1,0 0,95 BB AIO Global...
 • Underliggande aktieexponering oktoberemissionen

  30 augusti, 2023
  I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocall och en sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
 • Vikten av aktiv ränteförvaltning

  5 september, 2023
  Maria Ljungqvist, ansvarig för Garantums ränteförvaltning och förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Akite-Ansvar Räntestrategi, berättar i en studiointervju om vikten av att vara aktiv i...
 • Ny fond – Fokus på emerging markets och ESG

  30 augusti, 2023
  Det svenska nettosparandet i fonder har varit konstant positivt på månadsbasis under 2023. Hittills i år uppgår det totala nysparandet i enbart aktiefonder till 78,9 miljarder. Samtidigt ser vi ett...
 • Uppdatering - Ingen kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA

  25 augusti, 2023
  Garantum har betalat slutlikvid för nedan produkter per den 23 augusti.  Den 17 augusti 2023 SEB har bekräftat att det inte skett någon kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA fram till...
 • Uppdaterade villkor augustiemissionen

  25 augusti, 2023
  Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 31 augusti. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram ti...

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.