Flerårsöversikt för Garantumkoncernen

Garantum Invest AB, org.nr. 556859-2447

 
RESULTAT OCH BALANS (tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 2017
             
Resultaträkning            
Summa rörelseintäkter 360 334  396 967 284 997 348 413 339 623 260 356
Summa kostnader före kreditförluster -302 225  -325 603 -270 036 -329 447 -325 276 -245 607
Rörelseresultat 58 079  71 364 14 960 18 966 14 347 14 750
Skatt -14 198  -18 633 -3 834 -5 256 -5 178 -6 652
Årets resultat  43 882  52 731 11 126 13 709 9 169 8 098
             
Balansräkning            
Summa tillgångar 1 582 111  1 958 569 1 621 589 1 247 083 1 110 001 1 159 303
Summa skulder 1 308 685  1 663 585 1 361 031 985 616 855 123 913 486
Eget kapital 267 653  269 719 243 228 245 100 243 469 233 775
Innehav utan bestämmande inflytande 5 772  25 264 17 330 16 367 11 409 12 042
Summa skulder och eget kapital 1 582 111  1 958 569 1 621 589 1 247 083 1 110 001 1 159 303
             
KONCERNENS NYCKELTAL 2022  2021 2020 2019 2018 2017
Balansomslutning, tkr 1 582 111  1 958 569 1 621 589 1 247 083 1 110 001 1 159 303
Soliditet, % 17  14 15 20 22 20
Medelantal anställda 156  157 162 158 143 116

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.