Välj diskretionär förvaltning

För att sätta ditt kapital i rörelse kan du ta del av vår specialistkompetens inom förvaltning. Diskretionär förvaltning betyder att du ger förvaltarna mandat att fatta löpande investeringsbeslut inom överenskomna ramar utifrån dina preferenser. Vi erbjuder förvaltning inom strukturerade produkter, aktier och fonder och vår ambition är att genom förstklassig service, djup kunskap och kreativitet gå från klok till klokare kapitalförvaltning. Du kan luta dig mot en väldefinierad investeringsprocess och vår långa erfarenhet inom investeringsanalys och portföljförvaltning. Du får löpande redovisning över portföljens utveckling i en nära dialog med din rådgivare. Så att du kan få mer tid över till annat.

 

Metodiskt arbetssätt utifrån Garantums husvy

Garantum kapitalförvaltning

Garantums kapitalförvaltning drivs av ett team experter inom analys och förvaltning. De har var och hög kompetens inom sina respektive områden och tillsammans många decenniers erfarenhet från finansmarknaden. Det gör att vi kan erbjuda kraftfulla förvaltningstjänster och produkter.

Stefan Benskiöld

Stefan Benskiöld
Vice VD Garantum Fondkommission AB,
Chef Kapitalförvaltningen

Christer Tallbom
Garantums Chefekonom
Förvaltar Aktie-Ansvar Total

Lars-Erik Lundgren
Ansvarig aktieförvaltningen
Förvaltar Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa

Maria Ljungqvist
Ansvarig ränteförvaltningen
Förvaltar Aktie-Ansvar Räntestrategi och Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Peder Du Rietz, CFA
Förvaltar Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

Eric Karlsson
Investeringsstrateg
Förvaltar Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Total

Andreas Eriksson
Portföljförvaltare och fondanalytiker 

Zacharias Rankloo Rasmusson
Analytiker Kapitalförvaltningen

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.