Vår roll som specialist
på strukturerade produkter

Garantum har länge axlat rollen som en av Nordens främsta specialister och arrangörer av strukturerade produkter. Genom åren har vi skapat mer än 5 000 olika placeringar för att möta kunders unika behov och belönats med många priser från olika branschorganisationer. Priser i all ära – viktigast för oss är att det vi gör medför kundnöjdhet.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Nästan dagligen blir vi påminda om den finansiella marknadens nyckfullhet. Ibland kan förutsättningarna vara helt nya från den ena dagen till den andra. Då går det inte att köra på i gamla hjulspår. Vi tror att det viktigaste för en finansiell partner är att snabbt kunna anpassa sig till hur marknaden är just nu och skapa lösningar utifrån det. Rätt placering vid rätt tillfälle. Det är vår enkla filosofi och som baseras på tre grundpelare: marknads- och struktureringsförutsättningar samt kundbehov.

Marknadsförutsättningar

Vår utgångspunkt när vi skapar strukturerade produkter är hur förutsättningarna ser ut i omvärlden. Vår Chefekonom Christer Tallbom ger oss en uppfattning om hur placeringsläget ser ut och väger bland annat in:

 • Konjunkturläget
 • Den ekonomiska tillväxten
 • Börsvärderingar
 • Ränteläge

Kundbehov

Vår marknadsuppfattning ställer vi mot kunders behov och efterfrågan. Om kunderna delar vår syn på marknadsläget finns goda förutsättningar för att våra placeringslösningar kan tillfredsställa deras behov givet att de ingår i produktens målsegment. Vad som efterfrågas i marknaden just nu:

 • Marknadsexponering
 • Risk
 • Avkastningsprofil
 • Investeringshorisont

Strukturerings­förutsättningar

Utifrån marknadsläge och kundbehov kan vi börja skapa våra placeringar. Vi är dock beroende av hur prissättningen i den finansiella marknaden ser ut:

 • Ränteläge
 • Kursrörlighet (volatilitet)
 • Korrelationer
 • Kreditspreadar
 • Valutakurser

Genom att vrida och vända på olika strukturer utifrån dessa förutsättningar försöker vi ifrågasätta, tänka om och tänka nytt för att hitta den optimala kombinationen mellan olika finansiella byggstenar.

Från ax till limpa

Vårt arbete handlar inte bara om att utifrån en idé skapa en produkt. Hela värdekedjan är längre än så och omfattar gedigna processer kring produktframtagning och produktgodkännande. Därefter används våra produkter inom ramen för individanpassad rådgivning till de slutliga kunderna. Efter upphandling och slutdokumentation bevakar vi samtliga produkter fortlöpande, beräknar och publicerar kontinuerligt kursuppdateringar, tillhandahåller handel på daglig andrahandsmarknad (normalt via börsen) och slutligen avstämningar och kommunikation i samband med att löptiden tar slut.

Affärsflöde - produktprocess från idé till produktens förfall

Ett axplock ur vår vardag och vad vi gör som arrangör

 • Analysera efterfrågan och kundbehov
 • Analysera makroekonomiska förutsättningar
 • Analysera förutsättningarna för underliggande finansiella instrument (struktureringsförutsättningar)
 • Tillgång till unika avkastningsprofiler
 • Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag
 • Ta fram informations- och utbildningsmaterial
 • Förhandla med emittenter
 • Förhandla med optionsmotparter
 • Upprätta dokumentation
 • Upphandling av konkurrenskraftiga villkor
 • Kvalitetssäkra motparternas avtal och dokumentation
 • Prissätta på dagligt handlad börs
 • Bevaka och ta fram underlag för vinstsäkring och omstrukturering
 • Bevaka förfall, förtida inlösen och återbetalningar

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.