Hur kan jag placera smartare?

Befria portföljen från onödiga risker

Hur får du ditt kapital att växa utan att ta onödiga risker? Kanske genom att titta bredvid de mest vanliga finansiella placeringarna. Då hittar du alternativ som kan öppna helt andra möjligheter.
Här får du lära dig hur du, som en del i individanpassad rådgivning, kan diversifiera din portfölj med strukturerade produkter.

Fantastiska Fyran - experternas måttstock

Alla vill ha positiv avkastning på sitt kapital. Ingen vill ta för stora risker. Hur gör jag? Vad ska jag välja? När vi människor står inför olika val gör vi som vi brukar. Vi jämför, bedömer och rangordnar. Det gäller tv-apparater, elleverantörer och golfklubbor. Finansiella placeringar är inget undantag. Fast de är mer komplicerade och beslutet både större och svårare.


Den Fantastiska Fyran
När finansekonomerna själva bedömer olika placeringsformer utgår de ofta från fyra kriterier: avkastning, risk, komplexitet och kostnad. Vi kan kalla dem Fantastiska Fyran.

Meningarna går isär om hur väl olika placeringar klarar sig i kampen med Fantastiska Fyran. Ta fonder till exempel. När de kom dömde många ut dem. Man menade att det är enklare och bättre att förvalta sin egen aktieportfölj. Hela tiden med Fantastiska Fyran som måttstock. Idag låter det annorlunda, fonder är en vedertagen och populär sparform.

Strukturerade produkter - ett smart alternativ
Med det sagt, vill vi belysa att det tar tid för nya placeringsformer att etablera sig. Även om strukturerade produkter kanske inte kan betraktas som ”ny” sparform längre, för den samma kamp som fonder gjort.

Det är ett placeringsalternativ som blivit mycket populärt de senaste trettio åren. Men också mött motstånd och frågetecken. Troligen beror det på att inte alla förstår dem. Det vill vi ändra på.

Med Fantastiska Fyran som utgångspunkt kommer vi här att belysa hur en strukturerad produkt fungerar. Det är en kraftfull sparform, som har en central roll i en kvalificerad, individanpassad rådgivningstjänst. Internationellt sett är strukturerade produkter en naturlig del i portföljen hos kunder som använder sig av en professionell rådgivare.

Kan jag få avkastning på en osäker marknad?

När börsen går uppåt gör även mungiporna det. Det är inte lika lätt när marknaden går i sidled. Eller? En strukturerad produkt är inte knuten till marknadens utveckling på samma direkta sätt. Det finns investeringsalternativ för alla marknadsuppfattningar.

Varje produkt har en unik sammansättning
En strukturerad produkt har beståndsdelar som reagerar på olika sätt gentemot marknaden. Konstruktionen kan vara komplex men det är funktionen som är det intressanta.

Precis som att en viss jacka passar bra vid regn, en annan vid vind och en tredje vid kyla, kan en strukturerad produkt skräddarsys och ge komfort oavsett vilket klimat som råder på marknaden. Produktens innehåll – mixen av aktier, obligationer, optioner och andra finansiella instrument – avgör utfallet.

Det är denna egenskap som gör att den passar så bra som komplement i portföljen.

Uppåt även när marknaden går nedåt?
Vad betyder det här i praktiken? Till exempel att du kan få hävstång och överträffa börsen på en positiv marknad. Med en annan produkt kan du få möjlighet till avkastning när marknaden går i sidled, och även när den rör sig måttligt nedåt. Ofta har du dessutom helt annat utrymme att manövrera risken jämfört med en direktinvestering i marknaden.

Det är möjligt genom att en strukturerad produkt är just strukturerad. Varje enskild produkt är konstruerad för att möta olika behov och marknadsuppfattningar. Med detta verktyg i rådgivningen kan din portfölj skräddarsys.

En rådgivare kan lotsa dig rätt
Vilken strukturerad produkt som passar dig beror på din riskvillighet, din placeringshorisont, din marknadsuppfattning och andra faktorer. Dina behov avgör och du bör se strukturerade produkter som ett komplement i din sparportfölj. Din rådgivare kan lotsa dig rätt.

Kan en placering med låg risk ge hög avkastning?

Att sänka sin risk är ingen konst. Det är bara att köpa en kort räntefond eller sätta in pengarna på banken. Konsten är att manövrera risken men ändå ha kvar möjligheten till en god avkastning.

Är du en 1:a eller en 7:a?
Sedan en tid klassas strukturerade produkter enligt en sjugradig riskskala. Offensiva kreditobligationer och vissa typer av så kallade autocalls hör till kategori 6 och anses ”mycket riskfyllda”. Andra är 1–3:or med mycket låg risk, till exempel kapitalskyddade produkter och defensiva kreditobligationer. Sedan finns 4:or och 5:or däremellan.

Oavsett om du föredrar risk, trygghet eller lagom finns en strukturerad produkt för ditt behov och din marknadsuppfattning. Genom ett brett produktutbud har du vid varje enskilt tillfälle möjlighet att skapa en diversifierad portfölj med en väl avvägd balans mellan avkastning och risk.

Strukturerade produkter är ETT verktyg, men du bör bygga din portfölj med andra typer av placeringar. Igen, din rådgivare är här din bästa guide. Din rådgivare utgår från din riskvilja, och kan sedan ge förslag på hur en individanpassad portfölj kan byggas upp med lämpliga sparprodukter.

Sänk risken utan att sänka avkastningspotentialen
Måste låg risk vara förknippat med låg avkastning? Nej. Med en strukturerad produkt kan du i vissa fall placera på marknader och i sektorer som anses ha en mycket hög tillväxtpotential – utan att behöva exponera dig för den höga risk som normalt sett är förknippad med en sådan investering.

Måste jag förstå en placering för att placera i den?

De flesta placeringsformer har en viss komplexitet i sig, även en fond. Hur är det med en strukturerad produkt? Den är komplex att konstruera. Men funktionen och fördelarna ska vara enkla att förstå.

Komplexitet möjliggör nya och bättre lösningar
En stor fördel med komplexitet är att den kan leda till nya och bättre lösningar. Ta järnvägen som exempel. I sin enklaste form är den rak. Men vissa resmål kan bara nås om vi inför svängar. Och ännu fler om vi inför växlar och broar.

Detsamma gäller finansiella placeringar, och då talar vi om investeringsmål. Om jag önskar en placering som ska kunna ge avkastning i olika marknadsklimat duger inte en produkt med ett enkelt, linjärt samband. Den rör sig likadant som marknaden.

”Icke-linjära samband” – svårt begrepp för något bra och enkelt
Vissa investeringsmål kräver helt enkelt en högre grad av komplexitet, och strukturerade produkter tillför något genom att bidra med icke-linjära samband. Det finns uppfattningar om att strukturerade produkter är krångliga. Det får vi som ger ut dem ta på oss. Vi har ett stort ansvar i att vara tydliga med villkoren och funktionen.

Du ska förstå vad du investerar i
På grund av komplexiteten i strukturerade produkter lägger vi stor vikt vid att beskriva placeringarna på ett tydligt sätt. Strukturerade produkter erbjuds inte till icke-professionella kunder utan att först bedöma placeringens lämplighet. Det ska vara kristallklart under vilka omständigheter du som investerare tjänar respektive förlorar pengar.

Tillsammans med din rådgivare kan du följa din placering under löptiden och förstå varför den utvecklas som den gör och hur förutsättningarna ser ut härifrån och framåt.

Hur mycket kostar en strukturerad produkt?

Det har blivit populärt att hävda att en finansiell placering är bättre ju billigare den är. Det stämmer om de är direkt jämförbara, till exempel indexfonder som följer samma index. Men så fort vi jämför med ett differentierat alternativ faller resonemanget.

Billigt kan vara dyrt
Är strukturerade produkter då billiga eller dyra? Om vi ser på våra egna produkter kostar de ungefär 1% per löptidsår. Med ett courtage på 2,5% blir den totala kostnaden 1,5% per år för en femårig produkt. Inte den billigaste produkten som finns, men billigare än många andra jämförbara alternativ.

I genomsnitt plus 7,9% per år
För att kunna bedöma priset behöver det sättas i relation till kvaliteten. Vi har tittat bakåt, på alla våra utgivna strukturerade produkter som har förfallit sedan starten 2005. Det är omkring 1 750 stycken. Den genomsnittliga årliga avkastningen för dessa är 7,9% före courtage.

Under samma period har världsindex (FTSE All World Index) stigit med i genomsnitt 6,5% per år och Stockholmsbörsen (OMX30) med 9,4%. Dessa tre siffror kan du jämföra. Ta då med att en strukturerad produkt under den här perioden vanligtvis haft en lägre risk än motsvarande direktinvestering i marknaden.

Rådgivningen en del av priset
En annan parameter i sammanhanget är rådgivningen, som ingår som en del i ditt köp. Du kan konsumera rådgivarens tjänster på två olika sätt, genom Traditionell modell eller Nettomodell. Läs mer i vår FAQ på sidan ”Utmärkelser”

Det är bra att det finns en debatt kring kostnader för sparprodukter. Det har drivit utvecklingen framåt. Men billigare är inte nödvändigtvis bättre på sparmarknaden. Däremot har strukturerade produkter med tiden blivit både billigare och bättre.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.