Tillsyn

Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Därtill är vi medlemmar i olika branschorganisationer.

 

Tillstånd

Garantum har följande tillstånd från Finansinspektionen:
• Förvaltare av fondandelar
• Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
• Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
• Ta emot kunders medel på konto
• Garantigivning & placering av finansiella instrument med fast åtagande
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
• Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
• Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
• Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

www.fi.se

Anknutna ombud

Garantum har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Garantums tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Garantum en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda med mera. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Garantums klagomålsansvarige.

 

Ombud Norge    
Garantum AS   (898321592)
     


Affirmo Försäkringskonsult AB

Anknutet: 2020-12-31. Orgnr: 556571-4341. Ort: Luleå. Tel: 0920-201210. www.affirmo.se

Akademisk Marknadsanalys
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556783-8064 Ort: Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg Tel:08-501 009 60 www.akademisk.se

Aktiv Finans FM AB
Anknutet: 2019-09-30 Orgnr: 559205-1394 Ort: Linköping Tel:013-485 01 50 www.aktivfinans.se

PB Wealth management AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556696-7666 Ort: Stockholm, Umeå, Göteborg Tel: 08-518 00 200 www.gwmpb.se

- PB Wealth management AB genom Capima AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr 559155-6955 Ort: Göteborg Tel: 0735- 189 515 www.gwmpb.se

- PB Wealth management AB genom Cullberg Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr 556967-5373 Ort: Stockholm Tel: 08-518 00 200 www.gwmpb.se

- PB Wealth management AB genom Geminius Invest AB
Anknutet:  2019-01-18  Orgnr: 556969-0554 Ort: Stockholm Tel: 0708-909 896 www.gwmpb.se

- PB Wealth management AB genom Widar & Ines Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556967-5332 Ort: Stockholm Tel: 08-518 00 200 www.gwmpb.se

Compassen
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 559124-3158 Ort: Stenungsund Ombud: Christer Karlsson Tel:070-946 80 90 www.compassen.nu

Confidentor KB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 969692-3474 Ort: Göteborg, Malmö, Halmstad Tel: 031-83 79 80 www.confidentor.se

Cynk. Insurance Financial Service AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556513-3872 Ort: Stockholm Ombud: Jacob Bhy Tel: 08-441 17 00 www.exicap.se

Din Rådgivare
Anknutet: 2021-04-01 Orgnr: 559072-0198 Ort: Enköping, Ombud: Håkan Bäck Tel: 0702-104118, Nils- Oscar Berggren Tel: 0707-154543 www.dinradgivare.se

Drakenås Försäkring & Investering AB, 559128-1703
Anknutet: 2022-02-04 Orgnr: 19640218-7295 Ort: Göteborg Kontakt: Sten Drakenås Tel: 0706-85 04 93

DWM Nordic AB
Anknutet: 2020-10-05 Orgnr: 559251-5612 Ort: Stockholm Tel: 0768-16 21 21 www.dwmnordic.com

Faval Försäkring i Luleå AB 
Anknutet: 2023-01-01 Orgnr: 556750-7750 Ort: Luleå Tel: 0920-606 00 www.faval.com

Ekdahl Försäkring - Fond och Finans AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556599-8308 Ort: Stockholm Kontakt: Anders Ekdahl Tel: 08-54474500

Fond & Försäkring i Jämtland
Anknutet: 2021-09-24 Orgnr: 559332-8478 Ort: Umeå Kontakt: Alexander Feinestam Tel: 072-209 44 62

Fond & Försäkring Ängelholm
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556609-2226 Ort: Ängelholm Ombud: Lars Nygård och Anneli Moberg, Tel:0431-105 99 www.fondforsakring.se

Global Invest
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556706-5569 Ort: Linköping, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Malmö, Norrköping, Oskarshamn, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro. Tel: 013-145 450 www.globalinvest.se

- Global Invest genom Håkan Lönn Invest AB 
Anknutet: 2020-10-05 Orgnr: 559257-1474 Ort: Jönköping Tel: 036-129355 www.globalinvest.se

- Global Invest genom Segertoft Invest AB
Anknutet: 2020-11-09 Orgnr: 559278-2360 Ort: Göteborg Tel: 0723-245501 www.globalinvest.se

- Global Invest genom S Löfroth Invest AB
Anknutet: 2021-01-05. Orgnr: 559272-3380. Ort: Örebro. Tel: 0709-722333. www.globalinvest.se

Haga Kapital Financial Service AS
Anknutet: 2021-06-24 Orgnr: 926319-000. Ort: Tronheim; Norge. Ombud: Ruben Larsen Tel: 0708- 640550 ruben@hagakapital.com

Indexa Mora AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 559232-6895 Ort: Mora Ombud: Bengt Plahn Tel: 0250-141 43 www.indexa-mora.se

Jensen & Sjöqvist
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556530-2568 Ort: Stockholm Ombud: Sören Jensen Tel: 070-300 72 12 www.jensensjoqvist.se

Kressner & Partners AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556860-9068 Ort: Stockholm Ombud: Niklas Kressner Tel: 08-586 335 40 www.kressnerrosenberg.se

LivInvest City AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556521-9465 Ort: Stockholm Ombud: Göran Hammarström Tel: 08-22 63 63 www.livinvest.s

Marban AB
Anknutet: 2021-12-08 Orgnr: 559344-1966 Ort: Stockholm Ombud: Marcus Bandling Tel: 0704- 54 02 01

Maxagon Kapital AB
Anknutet: 2021-04-19 Orgnr: 559086-9144 Ort: Landvetter Ombud: Anders Lewander Tel: 0702-203020 www.maxagon.se

Mela Invest AB
Anknutet: 2019-02-25 Orgnr: 559173-4826 Ort: Värnamo Ombud: Lasse Eriksson Tel: 0706-066 446


Väst Invest Askim AB
Anknutet: 2022-02-04 Orgnr: 556991-5860 Ort: Göteborg Ombud: Mikael Wanstig Tel: 0722-28 99 10


Mylla Fond & Försäkring
Anknutet: 2021-11-04 Orgnr: 559236-1868 Ort: Tvååker Tel: 0340-203200 


Väst Investeringsrådgivning i Alingsås AB 
Anknutet: 2022-02-04 Org: 559141-8826 Ort: Alingsås Ombud: Danijel Jovanovic Tel: 0700-90 00 95

Nejdebergs Fond & Försäkring AB
Anknutet: 2020-01 Orgnr: 559193-4160 Ort: Stockholm Ombud: Bo Nejdeberg Tel: 070-2865230

Garantum Norge AS
Anknutet: Orgnr: 898 321 592 Ort: Oslo, Norge Tele: +47 23 11 71 80 www.garantum.no

Penn Investment KB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 969657-6942 Ort: Sundbyberg Ombud: Jan Wikberg Tel: 08-559 241 34 

Placeringsekonomerna AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556414-2148 Ort: Stockholm Ombud: Anders Carlsson, David Carlsson, Mårten Nyblom Tel: 08-6611315 www.placeringsekonomerna.se

Samuelsson Kapitalförvaltning i Stockholm AB
Anknutet: 2020-01-13 Orgnr: 559221-0172 Ort: Stockholm Kontakt: Rickard Samuelsson Tel: 0707-72 80 44 https://samuelssonkapital.se/

Spektra Finans
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556534-6524 Ort: Karlstad Tel: 054-15 65 30 www.spektrafinans.se

Stella Kapitalförvaltning AB
Anknutet: 2023-01-01  Orgnr: 559408-9533 Ort: Malmö www.stellakapitalforvaltning.se

Stockholm Inst Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556785-6850 Ort: Stockholm Ombud: Anders Nyman, Tel: AN: 076-1191010 www.instinvest.se 

Strategi Invest i Sverige AB
Anknutet: 2017-11-27 Orgnr: 559028-8303 Ort: Göteborg  Kontakt: Peter Hultqvist Tel:0768-39 44 26

Svensk Kapitalrådgivning AB
Anknutet: 2022-04-13  Orgnr: 556785-11852  Ort: Linköping Kontakt: Johan Pettersson, 0736-55 92 06, johan@svenskkapitalradgivning.se

Svensk Kapitalförvaltning Bernholtz AB
Anknutet: 2022-04-21  Orgnr: 556869-2429  Ort: Linköping Kontakt: Jens Bernholtz, 0705-66 19 75, jens@svenskkapitalförvaltning.se

Treslow Kapital AB
Anknutet: 2021-05-12 Orgnr: 559307-6911 Ort: Falsterbo Ombud: Richard Treslow Tel: 0709-258575

Trygghetshuset AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556633-9049 Ort: Uppsala Kontakt: Lisa Declercq Tel: 070-7666022

Vågen Försäkringsbyrå AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556305-5747 Ort: Ängelholm Kontakt: Gustav Tedvik, Martin Svensson, Henrik Finnström, Tel: 0431-417 270 www.vagen.se

Väst Invest Göteborg AB
Aknutet: 2022-02-04 Orgnr: 559123-9651 Ort: Göteborg Ombud: Björn Jacobsson Tel: 0705-44 89 43

WT9 Invest AB
Anknutet: 2021-12-02 Orgnr: 559129-7683 Ort: Åkersberga Kontakt: Alexander Temml Tel: 0764-16 51 90

 

 

 

Branschkod

Svensk Värdepappersmarknad vill genom sitt arbete på området strukturerade placeringar verka för att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar och för att investerare, myndigheter och övriga samhällsintressenter ska känna förtroende för dem.

Inom ramen för Svensk Värdepappersmarknad har ett antal aktörer på marknaden för strukturerade placeringar arbetat fram en självreglering i form av en rekommendation om strukturerade placeringar. Arbetet med självregleringen initierades av Svensk Värdepappersmarknad 2008 under dess dåvarande namn Svenska Fondhandlareföreningen och i september 2009 publicerades den första versionen i form av en branschkod. Arbetet bedrevs initialt genom bifirman Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) men har sedermera inkluderats i Svensk Värdepappersmarknads övriga verksamhet. I samband med detta har självregleringen omarbetats från branschkod till rekommendation.
Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum har varit medlemmar sedan vi startade vår verksamhet och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav.Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.