Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal. Informationen, som offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering, finns tillgänglig nedan.

 

Uppgifter redovisas för Garantums finansiella företagsgrupp (start Q3 2007) och Garantum Fondkommission AB (556668-1531). I vår årsredovisning under Förvaltningsberättelse och Noter framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

 

Kvartalsvis information om Kapitaltäckning

2024 Mars    
       
2022 Mars  2023  Mars
  Juni    Juni
  September    September
  December    December
       
2020 Mars 2021 Mars
  Juni   Juni
  September   September
  December   December
       
2018 Mars 2019 Mars
  Juni   Juni
  September   September
  December   December 
       
2017  Mars 2016 Mars
  Juni   Juni
  September   September
  December   December

 

      

2015

Mars
2014 Mars

 

Juni
  Juni
  September   September
  December   December
       
2013 Mars 2012 Mars
  Juni   Juni
  September   September
  December   December
       
2011 Mars 2010 December
  Juni    
  September    
  December
   
       

 

Pelare 3-rapportering

Pelare 3 2023        
Pelare 3 2022        
Pelare 3 2021        
Pelare 3 2020        
Pelare 3 2019        

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.