Kredithändelse - Codere Finance (Luxembourg) S.A.

2013-09-19

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har fastställt att det skett en kredithändelse i Codere Finance (Luxembourg) S.A. (”Codere”).

Bolaget bedöms ha missat en kupongutbetalning per den 15:e september, och detta klassas som Utebliven betalning ("Failure to Pay"*). Utebliven betalning innebär att kreditreferensbolaget underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld.

Drabbade serier.
Codere ingår i iTraxx Xover serierna  15 – 19. Kredithändelsen får därmed effekt på alla produkter redan har emitterats och som har dessa serier som referens. 

Dock så kommer produkterna som tecknades i Garantums septemberemission med emissionsdag den 25:e september (NP KH Def USA Export 1609, NP KH Def Sverige Top Pick 1623 och NP KO High Yield Europa 1610) som har iTraxx Xover serier 19 som referens ej att drabbas av denna kreditevent utan antal bolag i produkten kommer istället att minskas till 49 stycken, där varje bolag får en ny vikt på 1/49.

Produkterna som för närvarande säljs i Garantums oktoberemission (Kredithybrid Defensiv USA Export nr 1661, Kredithybrid Defensiv Sverige nr 1662 och Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1663) har iTraxx Xover serie 20 som referens som inte innehåller Codere och påverkas därför inte alls av händelsen.

 

Effekter av kredithändelsen
Nedan listas berörda produkter. De är grupperade gruppvis allt beroende på hur strukturen påverkas av kredithändelsen där också effekten beskrivs.

Om det nominella beloppet i en placering påverkats så innebär det i praktiken att innehavet i placeringen har justerats ned enligt placeringsvillkoren som finns beskrivna i informationsbroschyren och emittentens slutliga villkor. Om exempelvis 100 000 kr investerats, och nedskrivningen motsvarar 2%, så är det nya nominella beloppet 98 000 kr vilket är det belopp som kommer att redovisas för innehavet hos aktuellt förvaringsinstitut. Samtidigt har marknadskursernas värde i % justerats upp i samband med denna nedjustering.

 

Produkt/länk till produkt  ISIN
SG KO High Yield 1160 170120  SE0004391076
SG KO High Yield 1177 EUR 170120  FI4000039219
1 kredithändelse har inträffat. Nominellt belopp skrivs ned med 2%. Justerat Nominellt belopp: 98%. Framtida kuponger beräknas på det justerat Nominellt belopp.  

 

Produkt/länk till produkt ISIN
NP KH Asien N11 1412  SE0004925899
NP KH Europa Export 1413  SE0004873487
NP KO East Capital Ryssland 1374  SE0004869303
NP KO Sverige 1375  SE0004869311
1 kredithändelse har inträffat. Nominellt återbetalningsbelopp skrivs ned med 2%. Kupongen beräknas på ursprungligt nominellt belopp och påverkas inte av kredithändelen  

 

Produkt/länk till produkt ISIN
NDA KH Def USA Export 1568  SE0005136934
NP KH Def Kina 1415  SE0004873479
NP KH Def USA Export 1414  SE0004899888
NP KH Def USA Export 1437  SE0004977114
NP KH Def USA Export 1487  SE0005095502
NP KO High Yield Europa Def 1334  SE0004808186
NP KO High Yield Europa Def 1369  SE0004869287
NP KO High Yield Europa Def 1409  SE0004899862
NP KO USA Export 1376  SE0004869329
SHB KH Def USA Export 1518  SE0005131398
1 kredithändelse har inträffat. Produkten är fortfarande skyddad mot ytterligare 24st händelser.  

 

Produkt/länk till produkt ISIN
NDA KH Sverige Top Pick 1569  SE0005136942
NP KH Asien 1449 EUR  FI4000052782
NP KH Asien 1478 EUR  FI4000052931
NP KH Asien 1503 EUR  FI4000052980
NP KH Europa Export 1436  SE0004977106
NP KH Europa Export 1486  SE0005095510
NP KH VIPS 1488  SE0005036654
NP KO High Yield Europa 1380 EUR  FI4000041165
NP KO High Yield Europa 1386 EUR  FI4000041157
NP KO High Yield Europa 1438  SE0005033289
NP KO High Yield Europa 1489  SE0005095486
SG KO High Yield 1196  SE0004478824
SG KO High Yield Europa 1234  SE0004546000
SG KO High Yield Europa 1279  SE0004579282
SG KO High Yield Europa 1300  SE0004722817
SG KO High Yield Europa 1335  SE0004807162
SG KO High Yield Europa 1370  SE0004869170
SG KO High Yield Europa 1388  SE0004871192
SG KO High Yield Europa 3 år 1411  SE0004925477
SG KO High Yield Europa 5 år 1408  SE0004925469
SHB KC High Yield Europa 1520  SE0005131364
SHB KC High Yield Europa 1566  SE0005131760
SHB KH Sverige Top Pic 1519  SE0005131406
1 kredithändelse har inträffat. Produkten är fortfarande skyddad mot ytterligare 4st händelser.  

 

 

Produkt/länk till produkt ISIN
NP KO USA Export 1113 170116  SE0004270106
NP KO USA Export 1130 170116  SE0004298115
1 kredithändelse har inträffat. Återbetalningsbelopp skrivs ned från 120% med 2,4% till 117,6% av ursprungligt Nominellt belopp. Justerat Nominellt belopp: 98% Framtida kuponger beräknas på ursprungligt nominellt belopp och påverkas inte av kredithändelen  

 

Produkt
ISIN
NP KH Def Sverige Top Pick 1623 SE0005218633
NP KH Def USA Export 1609 SE0005218591
NP KO High Yield Europa 1610 SE0005218583
Drabbas ej av kreditevent i Codere Finance Lux SA. Antal bolag i produkten kommer istället att minskas till 49 stycken, där varje bolag får en ny vikt på 1/49.  

 

För vidare information 
ISDA Credit Derivatives Determinations Committee: Codere Finance (Luxembourg) S.A. Failure to Pay Credit Event >>

*Failure to Pay means, after the expiration of any applicable Grace Period (after the satisfaction of any conditions precedent to the commencement of such Grace Period), the failure by a Reference Entity to make, when and where due, any payments in an aggregate amount of not less than the Payment Requirement under one or more Obligations, in accordance with the terms of such Obligations at the time of such failure.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.