Kredithändelse i Texas Competitive Electric Holdings Company LLC

2014-05-05

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har fastställt att det skett en konkurskredithändelser i Texas Competitive Electric Holdings Company LLC (”TCEH”).

Drabbade serier.
TCEH ingår i Markit CDX North America High Yield Index  (”CDX High Yield”) serierna  17 – 22. Kredithändelsen får därmed effekt på alla produkter som har någon av dessa serier som referens.


Effekter av kredithändelsen
Nedan listas berörda produkter där också effekten av kredithändelsen beskrivs.
Generellt sett så är dock de strukturer vi gjort mot CDX High Yield serierna trancherade och skyddade mot initiala kredithändelser vilket gör att nominellt belopp inte påverkats i någon av våra strukturer.

 

Namn/länk ISIN Produktnr: Antal händelser totalt för produkten
NP KO High Yield USA nr 1235 SE0004547008 1235 1
NP KO High Yield USA 1280 SE0004579001 1280 1
NP KO High Yield USA 1301 SE0004722676 1301 1
NP KO High Yield USA 1337 SE0004807725 1337 1
NP KO High Yield USA 1371 SE0004869295 1371 1
NP KO High Yield USA 1410 SE0004899870 1410 1
NP KO High Yield USA 1439 SE0005033297 1439 1
NP KO High Yield USA 1490 SE0005095494 1490 1

Gäller för ovanstående produkter: Kredithändelse 1 – 15 påverkar inte placeringen.
Kredithändelse 16 – 35 minskar utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp med 5%-enheter/händelse.


Namn ISIN Produktnr: Antal händelser totalt för produkten
SG KO High Yield USA Def 1336 SE0004808996 1336 1

Kredithändelse 1–35 påverkar inte placeringen. Kredithändelse 36–99 minskar utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp med följande %-enhet/händelse: 1,5625%

 

När kan det nominella beloppet påverkas?
Hade det exempelvis skett en 16:e kredithändelse, dvs för placeringarna med kreditskydd för de första 15 händelserna, påverkas det nominella beloppet i en placering. Då justeras det ned enligt placeringsvillkoren som finns beskrivna i informationsbroschyren och emittentens slutgiltiga villkor. 

Om exempelvis 100 000 kr investerats och att det skett en 16:e kredithändelse, så blir nedskrivningen motsvarande 5%. Då är det nya nominella beloppet 95 000 kr, vilket är det belopp som då skulle redovisas för innehavet hos aktuellt förvaringsinstitut. Samtidigt hade marknadskursernas värde i % justerats upp i samband med denna nedjustering.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.