Aktieåterköp – ett sätt att skapa aktieägarvärde

2018-09-20

Framgångsrika bolag kommer förr eller senare att generera mer pengar än de rimligen klarar av att återinvestera i verksamheten. När detta sker finns det flera olika alternativ för att återföra kapitalet till sina aktieägare. Utdelning har länge varit det vanligaste alternativet men på senare år har aktieåterköp blivit en allt populärare strategi bland världens ledande företag.

Vad innebär aktieåterköp?
Det innebär helt enkelt att ett bolag köper tillbaka sina egna aktier på börsen. Ett aktieåterköp leder till att andelen av bolaget som de kvarvarande aktierna representerar ökar, vilket då leder till att aktievärdet ökar. Aktieåterköp kan därför ses som en slags utdelning till aktieägarna, men aktieägarandelen ökar istället för företagets likvida medel. På lång sikt påverkar ett aktieåterköp värdeutvecklingen i bolaget positivt, och gynnar därmed aktieägarna.

 

Ett mycket förenklat exempel: Ett bolag har ett börsvärde på 1 miljard kronor och har 100 miljoner utestående aktier. En aktie kostar då 10 kronor (1 000/100=10). Om bolaget köper tillbaka 10 procent av aktierna minskas antalet aktier till 90 miljoner. En aktie ska då kosta 11 kronor (1 000/90=11). Aktien stiger med 10 procent.

 

Varför kan bolag som gör återköp passar bra i en Autocall?
I en Autocall med bolag som har stora återköpsprogram kan risken minska för att aktien ska falla under riskbarriären. Detta genom att återköpet skapar ett köptryck i de underliggande aktierna vilket är positivt för aktiepriserna och därmed placeringen. I den aktuella emissionen lanserar vi en Autocall som är kopplad till fyra internationella bolag som samtliga har antagit en vanlig återköpsstrategi:

• Autocall Återköp Kvartalsvis Plus/Minus nr 3480

 

Historisk kursutveckling (2008-08-24 till 2018-08-24)

I diagrammet visas den historiska kursutvecklingen för respektive aktie med utgångspunkt från 
kursnivåerna 2008-08-21. Utvecklingen är indexerad till 100 från detta datum. Historisk utveckling 
innebär inte någon garanti för framtida avkastning. Källa: Reuters

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.