Aktieindexobligation Norden – trygghet och möjlighet i harmoni

2018-04-20
  • 100% kapitalskyddad placering i riskklass 2 

  • Placeringen är noterad i NOK – en stabil grannvaluta med små historiska kursrörelser mot SEK 

  • Uppsida från en aktiekorg med stora nordiska bolag som just nu drar nytta av en hög och växande inhemsk såväl som global efterfrågan

  • Gynnsamt ränteläge och starka statsfinanser skapar även en tacksam inramning för de nordiska ekonomierna

 

         
            


För första gången på mycket länge kan Garantum nu erbjuda en 100% kapitalskyddad placering som tecknas till kursen 100%. Den indikativa deltagandegraden, dvs följsamheten med börsutvecklingen, är 1,0 vilket innebär att placeringen är vad vi brukar kalla en klassisk aktieobligation med 100/100/100. Precis som förr. Placeringens exponering är mycket intressant och efterfrågad – inte minst tack vare låga räntor, goda statsfinanser och en stark konjunktur. Med valutaexponeringen i norska kronor (NOK) får man även en trygg valuta från vårt grannland. 

     
     

Hur USD och NOK rör sig gentemot SEK

Diagrammet visar den historiska utvecklingen för amerikanska dollarn och den norska kronan gentemot den svenska kronan sedan 2008-04-18 och är indexerat till 100 från detta datum. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Källa: Bloomberg

 

 

Vad talar för NOK?

  • Högre ränteläge
  • Extremt goda statsfinanser
  • Goda förutsättningar för råvaror
  • Står inte på höga nivåer mot SEK
  • Små historiska rörelser mot SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk utveckling 2008-03-12 till 2018-03-12

Diagrammet visar den historiska utvecklingen för indexet OMX40 Price Index och aktiekorgen sedan 2008-03-12 och är indexerat till 100 från detta datum. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Källa: Bloomberg

 

Ingående bolag 

H&M 
Nordea
Fortum
Sampo
Telia 
SEB 
AstraZeneca
Tele2
ICA Gruppen
Skanska

 

 

 

 

 

 

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden, investeringsmål och kunskap. Informationen ovan utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste rådgöra med en professionell rådgivare. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning och handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. Återbetalningen av kapitalskyddet är beroende av att emittenten inte får problem som kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. Mer information finns i det av producenten upprättade faktabladet (KID) och prospektet (slutliga villkor) som innehåller en komplett beskrivning, de bindande placeringsvillkoren och Garantums erbjudande. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.