• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Aktuell emission – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2021-09-10

I aktuell emission erbjuds just nu 13 nya strukturerade produkter som innehåller 4 aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället till att investeringarna innehåller många olika bolag så att portföljens sammanvägda exponering inte blir större än den risk portföljen kan bära. I tabellen nedan får du en bra överblick av de ingående aktierna i placeringarna och var de överlappar varandra.


Bättre överblick med ”Underliggande exponering”
I depåinloggningen finns det en unik funktion där både kunder och rådgivare själva kan följa och analysera vilka underliggande aktier som utgör störst underliggande exponering i en enskild portfölj. Det gäller aktier i såväl fonder som strukturerade produkter. Om det finns stora exponeringar mot enskilda aktier är det sannolikt klokare att välja andra investeringsalternativ med aktier där exponering saknas eller är relativt låg. Här finns naturligtvis rådgivaren tillhands för att vägleda investeraren till kloka investeringsbeslut.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.