BREXIT?

2016-05-13

Den 23 juni går Storbritannien till folkomröstning huruvida man ska stanna kvar som medlem av EU eller inte. Finansmarknadens oro för valutgången förväntas växa ju närmare omröstningen vi kommer. Marknaden ogillar osäkerhet mest av allt och en ökad ovisshet kring valutgången skulle troligen leda till större kurssvängningar i framför allt brittiska finansiella tillgångar. Vår bedömning är dock att det mest sannolika utfallet av omröstningen är att EU-anhängarna vinner. 

En seger för EU-anhängarna skulle ge positiva ekonomiska följder – den positiva effekten skulle dessutom bli kraftigare ju större osäkerheten eventuellt skulle ha varit inför folkomröstningen. Även om olika opinionsundersökningar visar att det är förhållandevis jämnt mellan de båda sidorna, så är andelen osäkra väljare stor. Genom historien har det visat sig att osäkra väljare tenderar att rösta emot förändringar. Den brittiska premiärministern Cameron har redan haft framgångar i förhandlingarna med Bryssel för att förbättra villkoren vid ett brittiskt medlemskap. Inte minst mot den bakgrunden, blir ovissheten kring de ekonomiska effekterna av ett eventuellt utträde ur EU stor. I ett land med starka frihandelstraditioner är handelsrelationerna med omvärlden viktiga. Oklarhet kring hur framtida handelsavtal kan påverkas, inte bara med EU utan även andra viktiga handelspartners, tror vi kan bidra till att vägskålen väger över för ”status quo”-sidan. 

Samtidigt ska man inte överdriva eventuella effekter av ett brittiskt utträde ur EU. Det handlar om att lämna en frihandelsunion och inte en valutaunion. Ett utträde skulle sannolikt få negativa effekter för Storbritanniens handel med resten av världen, men samtidigt finns det även en underliggande styrka i landets ekonomi.

 

Nyhet i vårt akutella erbjudande: 

  • Autocall BREXIT? Combo Max nr 2736

Placeringen följer fyra aktier från Storbritannien som har förutsättningar att gynnas vi en seger för EU-anhängarna vid kommande folkomröstning. Med sin Combo Max-struktur ger detta placeringsaltern-ativ många möjligheter till avkastning - vid uppgång men även vid viss nedgång för underliggande aktier. 

Broschyr >>
Teckningsanmälan >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.