Diversifiera dina kreditinnehav

2018-06-26

Under ett antal år har det varit goda inflöden i fonder inriktade mot företagsobligationer, ofta kallade Corporate Bond-fonder. Detta har varit både bra och rätt. Dels för att Sverige generellt har varit underviktade mot den typen av tillgångar och dels för att de har haft en bra utveckling, mycket tack vare företagens starkare balansräkningar och fallande räntor.

I takt med att räntorna nu är på väg upp börjar många investerare fundera på om det är dags att lämna Corporate Bond-fonderna. Frågan är bara: Vad finns det för intressanta alternativ?

Diversifiera kreditinnehaven med kreditobligationer
Ett förslag är att låta delar av kreditinnehavet utgöras av kreditobligationer. Fördelen med kreditobligationer är att du får en fast, förutbestämd ränta som betalas ut löpande. Stiger marknadsräntorna eller kreditrisken i ingående bolag så drabbas placeringens marknadsvärde men den fasta räntan fortsätter att betalas ut. Det påverkar kreditobligationens marknadsvärde allt mindre ju närmare slutdagen placeringen kommer, sk. durationsrisken.

En stor skillnad mellan Kreditobligationer och Corporate Bond- och High Yield-fonder är att fonderna har en evig löptid vilket innebär att förvaltaren ständigt måste rulla förfallen framför. Medan kreditobligationens durationsrisk minskar istället för varje dag, tack vare att det finns en fast slutdag.

Diversifiera ännu mera?
Säkerställ en ränta på 6% per år för dina kreditinnehav med hjälp av en portfölj av kreditobligationer. En portfölj där du dessutom diversifierar innehavet mellan flera underliggande och riskklasser för att få en bra riskspridning.

 

 

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.