Dra fördel av ökad global tillväxt och optimism

2018-02-19

Den globala konjunkturen växer sig starkare och bredare. Samtidigt ökar optimismen på bred front. Två möjligheter att exponera sig mot denna ökade tillväxt och optimism: råvaror och Asien. Kombinationen av dessa erbjuder riskspridning mellan marknader, men också ett sätt att ta rygg på en global tillväxt.

En starkare världskonjunktur och en globalt sett minskad politisk risk, i kombination med ekonomiska framsteg i många av länderna under utveckling, skapar successivt bättre förutsättningar för de asiatiska marknaderna. Den kinesiska tillväxten har stabiliserats och en fortsatt gynnsam ekonomisk och politisk utveckling skulle öka riskviljan hos investerare och därmed även intresset för börsinvesteringar i Asien. Tillväxtmarknaderna är relativt lågt värderade jämfört med de utvecklade marknaderna som USA och Europa.

Råvaruländerna gynnas också av ökad tillväxt och optimism. Mycket talar för att den positiva utvecklingen i råvarusektorn kommer att kunna fortsätta. Istället för att ta bolagsrisk har vi valt indexexponering mot råvaruproducerande länder. Detta för att komma bort från bolagsspecifika händelser. Marknaderna drivs självklart av mer än bara utvecklingen för råvarorna men är samtidigt starkt beroende av dessa. Exporten ökar tillsammans med stigande efterfråga och råvarupriser vilket driver dessa marknader.

I aktuell emission har vi placeringar med exponering både mot råvaror och asiatiska marknader som kan gynnas av en ökad optimism och tillväxt. Placeringarna kompletterar varandra och kan bli en slagkraftig del i din portfölj.


Aktieobligation Asien Teknik SFB
85% Skydd nr 3324

      Sprinter Asien
Smart Bonus x2 nr 3334
      Sprinter Råvarumarknader
Smart Bonus x2 nr 3335
           

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.