Europa växlar upp

2017-10-18

Europa har framgångsrikt ridit ut en utdragen period av politisk ovisshet. Även om nya
politiska orosmoln fortsätter att dra in över den europeiska himlen, så har dess effekt på de finansiella marknaderna avtagit. En allt starkare och robustare ekonomisk tillväxt har varit en väl fungerande medicin mot politisk osäkerhet.

Den europeiska tillväxten har breddats vilket har gjort den både högre och uthålligare. Europeiska bolag kan kapitalisera inte bara på en växande global utan nu även europeisk efterfrågan. En högre företagsaktivitet har lett till en ökad efterfrågan på arbetskraft, vilket i sin tur har lyft hushållens optimism och vidgat deras konsumtionsutrymme. Robustare tillväxt betyder i sin tur även förbättrade statsfinanser och ett ökat utrymme för offentliga satsningar. Trots att den penningpolitiska cykeln kommer att vända, väntas räntepolitiken bli fortsatt expansiv och därmed ett stöd för tillväxten även framöver. Den här allt gynnsammare makroekonomiska inramningen har dock ännu inte satt några större avtryck i prognoserna på de europeiska börsbolagens vinster. Kombinationen av alltjämt dämpade Europa växlar upp förväntningar på bolagens framtida vinster, positivare tillväxtutsikter, stigande optimism och en minskad politisk risk skapar ett intressant läge för placeringar mot europeiska aktier.

I aktuell emission finns Sprinter+ Europa nr 3207 som tack vare sin fondliknande kostnadsmodell ger extra fördelaktiga villkor. För dig som investerare innebär det en placering med högre avkastningsmöjlighet vid större uppgångar än vad som annars hade varit möjlig. Placeringen passar därför dig som tror att Europa har mycket kvar att ge.

Dessutom erbjuds ett flertal placeringar med inriktning mot Europa – med eller utan skyddat belopp. Läs mer på aktuellt erbjudande >>

 

Sprinter+ Europa nr 3207  
 
 • Placeringen följer det europeiska aktieindexet Euro Stoxx 50.
 • I det fall utvecklingen är positiv multpliceras underliggande utveckling med en indikativ deltagandegrad på 1,6.

 • Sprinter+ har, istället för ett traditionellt arrangörsarvode, ett årligt arvode på 1% som tas ut löpande. Det finns även ett vinstdelningsarvode på 10% av eventuell värdetillväxt.

 • Fondliknande kostnadsmodell ger för närvarande extra
  fördelaktiga villkor jämfört med traditionella strukturerade placeringar.

 • Om kursen för underliggande index på slutdagen är på eller över riskbarriären
  om 80% återbetalar emittenten minst 97,02% av det nominella beloppet, justerat för årligt arvode.

 • Skulle underliggande index sluta under riskbarriären -20% på slutdagen
  kan placeringen liknas vid en direktinvestering i index.

   

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.