Förbättrade förutsättningar

2018-01-10

Europeiska och amerikanska bankaktier har kursmässigt släpat efter övriga aktiemarknaden i sviterna av finanskrisen. Bankerna i USA har kommit längst i sin återhämtningsprocess och en ökad lönsamhet har i sin tur medfört en bättre aktiekursutveckling än för europeiska banker. Samtidigt visar utvecklingen i USA att potentialen för en förbättring även i Europa är stor. Utvecklingen i Europa är dock inte enhetlig. Nordiska banker har likt de amerikanska kommit mycket längre i läkningsprocessen än exempelvis de sydeuropeiska bankerna.

Varför banker?

  • Den globala ekonomin växer allt mer synkroniserat.
  • Räntorna är successivt på väg upp, om än i olika takt.
  • Bankerna gynnas av både stigande räntor och ökad tillväxt.
  • Banksektorn är den sektor som drabbats hårdast av finanskrisen och effekterna syns fortfarande men den hårdaste motvinden har mojnat.

Tre avgörande teman för banksektorn:
Regleringar

  • Ökade regleringar och kapitalkrav sedan 2009.
  • Detta har reducerat avkastningen på kapitalet och gjort sambandet mellan vinst och kapital mer otydligt.
  • Vi skymtar ljuset i tunneln när det gäller regleringar av banksektorn.

Värderingar

  • Spridningen i värderingar inom Europa visar att möjligheten för en återhämtning för de banker som släpat efter är stor.

Räntor

  • Stigande räntor kommer framöver driva prissättningen för europeiska banker.
  • Tror man på högre räntor och en fortsatt europeisk tillväxt är bankerna det lättaste sättet att ta exponering mot detta.


I aktuell emission har vi tre stycken placeringar med banksektorn som underliggande tillgång: 

 

SPR Europa & USA banksektor
Smart Bonus x2 3298
    AC Europa & USA
banksektor 3303
    AC Nordiska banker
Kvartalsvis PM 3295
       

 

 Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.