Gröna obligationer – ett litet steg mot en mer hållbar värld

2018-05-29

I utvecklingen mot en mer hållbar finansmarknad har gröna obligationer vuxit enormt senaste åren. Vi satte oss ned med Maria Ljungqvist, som är ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar vilket innebär förvaltning av Avkastningsfonden samt räntebenen i Aktiehedge, Graal och Graal Offensiv, för att ta reda på vad en grön obligation egentligen är, varför denna marknad växer samt hur framtiden för denna typ av investering ser ut.

Vad är en grön obligation?
En grön obligation är ett obligationslån utgivet av ett företag, en bank eller annan institution där pengarna från obligationslånet öronmärkts för ändamål som kvalificerat sig som gröna. Det kan vara allt möjligt egentligen men det har visat sig passa fastighets-sektorn väldigt bra. Genom att ge ut gröna obligationer kan fastighetsbolagen energi-effektivisera sina befintliga och nya bestånd samtidigt som obligationsinvesterarna kan uppnå olika målsättningar kring ansvarsfulla investeringar.  Det finns idag olika typer av certifieringar av fastighetsbestånden som visar att en fastighet är grön.

Den svenska fastighetssektorn har gjort enorma framsteg med att minska den andel av kostnaderna som går till uppvärmning och kylning och nya klimatsmarta lösningar har kommit fram. Exempelvis så är det nu möjligt att värma upp en tågstation genom att ta tillvara den energi som alstras när folk rör sig i fastigheten på vägen hem eller till jobbet. Rätt fantastiskt.

 
Hur stor del av marknaden klassas som ”grön”?
Marknaden är fortfarande ganska ung, men har vuxit explosionsartat de senaste åren och emissionsvolymerna har närmare fördubblats från 2016 till 2017, då de uppgick till $160 miljarder globalt. Det ser ut som att ökningen fortsätter i år. I takt med att marknaden vuxit så har det även utvecklats en ökad samsyn kring vad som ska klassas som grönt och hur verksamhet och projekt ska följas upp eller redovisas. Detta var lite spretigt i början, vilket var en svaghet.

 
Varför investera i gröna obligationer?
Det här med ansvarsfulla investeringar är ju egentligen inget nytt. Inom Aktie-Ansvar har etiska kriterier tillämpats i förvaltningen sedan en lång tid tillbaka. Förr var detta mest en fråga för aktieförvaltare och deras utövande av ägaransvaret. Det som är av lite färskare datum är att obligationsinvesterare nu också strävar efter att göra ansvarfulla investeringar och att de genom de gröna obligationerna fått ett väldigt konkret verktyg för detta. Obligationsinvesteraren och företaget som lånar kan genom de gröna obligationerna jobba mot sina avkastningsmål samtidigt som de bidrar till samhällsnytta i form av positiva miljöeffekter.

 
Hur påverkas potentiell avkastning i gröna obligationer kontra en vanlig obligation?
Nu när marknaden utvecklats så har det inte blivit någon stor skillnad i avkastning åt något håll om en obligation är grön eller inte. Däremot gör det ökade intresset från stora institutionella investerare att en del gröna emissioner blir rätt stora och därmed kan det visa sig att de obligationerna också blir mer likvida. Då kan man tänka sig att investerarna får litet lägre avkastning i utbyte mot en mer likvid obligation.


Hur ser framtiden ut för gröna obligationer?
Jag tror att vi redan har kommit ganska långt. I alla fall när det gäller finansiering av fastighetsbolag. Som jag ser det så kommer metodiken nu att utvecklas än mer så att den passar allt fler typer av verksamheter och allt fler typer av gröna projekt än just energieffektivitet.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.